27 / 05 / 2022

Mirasçılar sırası nasıl belirlenir?

Mirasçılar sırası nasıl belirlenir?

Miras Hukuku gereğince, vefat eden bir kimsenin mirası yasal mirasçılarına kalıyor. Miras, mirasçılara "mirasçılık sırası" ile intikal ediyor. Peki, mirasçılar sırası nasıl belirlenir? Miras hangi sıraya göre kalır?Mirasçılar sırası nasıl belirlenir?

Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Çocuklar eşit olarak mirasçı olurlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.


Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve babasıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.


Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır. Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.


Mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.


Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babalardan biri altsoyu bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşse, ona düşen pay aynı taraftaki mirasçılara kalır.


Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve büyük babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın mirasbırakandan önce ölmüşlerse, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.


Sağ kalan eş varsa, büyük ana ve büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer tarafa geçer. Peki, mirasçılar sırası nasıl belirlenir?


Mirasçılık sırası..

1. Geride çocuklar ve eş kalmışsa;eşin payı 1/4 'tür.(Çocukların yerini o çocuktan olan torunlar alır.)


2. Geride çocuk olmayıp mirasçı olarak anne baba ve eş kalmışsa; eşin payı 1/2'dir.(Ölen anne babanın yerini o anne babadan olan kardeşler alır.)


3. Geride anne baba ve kardeş de yoksa, büyükanne ve büyükbaba mirasçı olur.Bu durumda eşin payı 3/4'tür.(Ölen büyükanne ile büyük babanın yerini dayı, amca, hala, teyze alır.) Ölen amca, dayı, hala, teyzenin payı ondan olan çocuklara kalır.)


4. Bu akrabaların hiçbiri yoksa eş mirasın tamamını alır.


5. Eğer geride eş de yoksa miras devlete kalır.


Dolayısıyla kimlerin mirasçı olacağı ölüm sırasında kimin hayatta olduğuna bağlıdır.


Adam vefat ettiğinde kadın hayattaysa kadının mirasından payını alır, kadının aldığı pay daha sonra kendi mirasçılarına kalır. Adamın akrabalarına değil.


Kadın vefat ettiğinde adam hayattaysa adamın mirasından payını alır, adamın aldığı pay daha sonra kendi mirasçılarına kalır. Kadının akrabalarına değil.


Yani gelin veya damat, kayınvalidesine veya kayınpederine mirasçı olmaz.


Ama kayınvalide veya kayınpeder oğlu veya kızı hayattayken vefat ederse, mirası önce oğluna veya kızına kalır. Oğul veya kızının vefat etmesiyle oğul veya kıza geçen mirasın bir kısmı gelin veya damada geçebilir.


Kardeşiniz evlenmesi halindede bu mallara birşey olmaz yani evleneceği kişi bu mallar üzerinde ilerde ayrılıkta olsa hak idda edemez.Cünkü bu mallar üzerinde evleneceği bayanın bir kazanılmış hakkı bulunmamaktadır.


Ayrıca; kardeşiniz evlenirken eşi ile mal ayrılığı rejimini seçerse evlilik boyunca elde ettikleri mal kendilerinin olup bir birlerinin malında hak iddia edemezler.


Miras kalan evin anneye devri mümkün müdür?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com