28 / 06 / 2022

Miras kalan gayrimenkullerde pay devri yapılır mı?

Miras kalan gayrimenkullerde pay devri yapılır mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde miras kalan gayrimenkullerdeki pay devrini kaleme aldı.Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde miras kalan gayrimenkullerdeki pay devrini yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Bir yazınızda ‘tarla gibi gayrimenkullerin bölünemediği için devri yapılmaz’ demiştiniz. Ortak miras olan tarlalarda (amca, kuzenler, anne, kardeş dahil) bir mirasçı, kendi payını anneye devredemez mi? Sonuçta anne de mirasçı. ‘Bu yerler büyük ova alanı içinde kalmakta’ diye geçiyor" sorusunu yöneltti.

Miras kalan gayrimenkullerde pay devri yapılır mı?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

*****

İmar planları yapılmamış alanlarda hisse devirleri bazı kısıtlamalara tabidir. Hisse satışları, yeni parsel oluşturacak nitelikte ise bu mümkün görülmemektedir. Amaç özellikle tarla vasfındaki arazilerin küçük parsellere ayrılıp tarım yapma imkanının kısıtlamasını önlemektir. Ancak hisseli arazilerde, bir hissedar kendi hissesini diğer hissedarlardan birine satabilir. Bu satış parselin küçülmesine neden olmayacağı için mümkündür. Okuyucumun sorusuna göre ise mirasçı olarak hissedar bulunanlar arasında devir işlemi olacağından bu yerde paylı mülkiyet kurulmuş ise kendi paylarını yine hissedar olan annelerine devredebileceklerdir.

Miras kalan gayrimenkullerde pay devri yapılır mı?

*****

Bu satış yeni parselasyon anlamına gelmediği müddetçe geçerlidir. İmar Kanunu’nun 18’inci madde yönetmeliğinin 16’ncı maddesinde yasaklama, ‘... parselleri hisselere ayıracak resmi geçerliliği olmayan özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz’ diye geçmektedir. Anlaşıldığı gibi burada engellenmesi gereken husus, tarlaların küçük parsellere ayrılmasını önlemektir. Bir gün bu alanlarda mevzi imar planları yapılır da bu alanlar tarla olmaktan çıkıp arsa vasfına kavuşursa durum da değişecektir. Bu defa minimum parsel alanları söz konusu olacaktır.

Vekiller gayrimenkulleri kendi üzerine alabilir mi?

Miras bırakılan gayrimenkulde vasilerin hakları nelerdir?