Mirasçılara KEY ödemesi yapılır mı?

Mirasçılara KEY ödemesi yapılır mı? Mirasçılara KEY ödemesi yapılır mı?

KEY ödeneği alan bir kimsenin ölümü halinde, KEY yardımı mirasçılara ödenir mi? Mirasçılara key ödemesi yapılır mı? İşte KEY kanunu uygulama yönetmeliğinde yer alan esaslar...Mirasçılara KEY ödemesi yapılır mı?

KEY kanunu uygulama yönetmeliğinde yer alan esaslar gereğince yardıma müstehak kişinin ölümü halinde, adına biriken ve kullanılmayan yardım, neması ile birlikte Kanuni mirasçılarına ödeniyor. 


Kanuni mirasçılara ödeme yapılabilmesi için veraset ilamının ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek: 3) Form'un T.Emlak Kredi Bankasına ibraz edilmesi zorunludur. 


KONUT EDİNDİRME YARDIMI KULLANIM TALEP FORMU KURUMU/KURULUŞU : 


YARDIMA MÜSTEHAK KİŞİNİN 

Adı : 

Soyadı : 

Emekli/Sigorta Sicil Numarası : 

YARDIMIN 

Yatırılmaya başlandığı tarih : 

Yatırıldığı ay sayısı : 

Yardım kesintiye uğramışsa 

Yardımın Yapılmadığı ay sayısı : 

Adına yatırılan toplam 

Yardım miktarı : 

(Formun düzenlendiği tarihte) 

 

Bu form, Kurumumuzdaki/Kuruluşumuzdaki bilgilere dayanılarak tarafımızdan ....................... tarihinde düzenlenmiştir. Yetkili imza ve 

Mühür NOT : 1) Nakillerde eski Kurumu/Kuruluşu Yardıma müstehak kişi adına yatırılan konut edindirme yardımı miktarları ile sürelerini gösteren bir cetveli düzenleyerek yeni kurumuna/kuruluşuna gönderecektir. 


2) Bu Form, ilgilinin en son çalıştığı kurum tarafından veya iştirakçisi olduğu Sosyal Güvenlik Kuruluşu tarafından düzenlenecektir. 


3) Bu Form, Yardıma müstehak kişi tarafından, yardımın kullanılabilmesi için diğer belgelerle birlikte T.Emlak Kredi Bankasına verilecektir. 


KEY Kanunu!