Miras kalan tarla nasıl paylaşılır?

Miras kalan tarla nasıl paylaşılır?


Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Eşimin anne ve babası 20 sene önce vefat ettiler. Kardeşlerden birisinin onay imzası vermemesi sonucunda miras paylaşımı gerçekleşmedi. Mahkemeye vermemiz mi gerekiyor?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Eşimin anne ve babası 20 sene önce vefat ettiler. Sekiz kardeşler ve 20 yıldır köydeki tarlalarının, kardeşlerden birisinin onay imzası vermemesi sonucunda miras paylaşımı gerçekleşmedi. Mahkemeye vermemiz mi gerekiyor yoksa diğer kardeşlerin onayı ile tüm tarlalar paylaşılabilir mi? Karşı çıkan kardeşin imzası gerekiyor mu?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Miras kalan tarla nasıl paylaşılır?

Eşimin anne ve babası 20 sene önce vefat ettiler. Sekiz kardeşler ve 20 yıldır köydeki tarlalarının, kardeşlerden birisinin onay imzası vermemesi sonucunda miras paylaşımı gerçekleşmedi. Mahkemeye vermemiz mi gerekiyor yoksa diğer kardeşlerin onayı ile tüm tarlalar paylaşılabilir mi? Karşı çıkan kardeşin imzası gerekiyor mu? l A.K.

***

Soruya dikkat edilirse okuyucum hep tarla paylaşımı ifadesini kullanmış. Tarla paylaşımı denilince önce akla tarlanın ortaklar arasında bölüştürülmesi yani parsellere ayrılması geliyor ama kız kardeşlerin hakkından söz edince de kız kardeşlerin sahip oldukları hakları elde edemedikleri anlamı çıkıyor.

Kardeşlerin hakkını elde etmesi sadece tarlanın parsellere ayrılması ile olmaz. Örneğin onların da kullanma hakkı vardır veya hisseleri itibarıyla elde etmeleri ama mahrum kaldıkları gelirden hakları vardır vs. Bu nedenle ben biraz genelden söz edeyim.

***

Birinci husus, bir kere babalarının vefatı ile 20 sene önce sekiz kardeş de babaya ait tarlaya ortak oldular. Yani bugün tam 20 senedir bu yerlere malikler. Malik olmak için özel bir girişimde bulunmak gerekmiyor, bir tek tapuya haklarının tescili için veraset ilamı ile başvurmak yetiyor.

***

İkincisi tarlalar mirasçılar arasında parsellere ayrılıp bölüştürülemez. Çünki küçük parsellere ayrılan tarlalar, tarla vasfını kaybeder üretim imkanı ortadan kalkar. Bunu önlemek için tarlaların küçük parçalara ayrılması önlenmiştir. Yani imza vermeyen kardeş imza verse bile hukuken bir tarlanın sekize bölünüp sekiz ayrı parsel haline getirilmesi imkanı son derece sınırlıdır.

Ancak böyle bir ortalıkta mahkemeye başvurarak ortaklığın giderilmesi talebinde bulunulabilir. Bunun için tüm ortakların başvurusu aranmaz, sadece bir ortağın başvurusu davanın görülmesi için yeterlidir. Bu ortaklık için bir çözüm olabileceği gibi, tarladan yararlanmaya devam eden hissedardan hisse oranına tekabül eden bir kullanma bedeli talebi de mümkündür. Bütün bunlar tek hissedar tarafından da yapılabilecek hukuki işlemlerdir.