07 / 07 / 2022

Miras paylaşımında vasi öncelikli midir?

Miras paylaşımında vasi öncelikli midir?

Posta yazarı Tamer Heper 'Babadan kalma arsa vardı, müteahhide verdik, üç daire yapacak, 2'si onun 1'i bizim. Murisler 11. Vasi olan kendisinin oturması gerektiğini, hakkı olduğunu iddia ediyor. Biz kiraya verilmesini, kiranın paylaşılmasını istiyoruz. Hukuken nasıl halledilir?' sorusunu cevapladı.Posta yazarı Tamer Heper 'Babadan kalma bir arsa vardı, müteahhide verdik, üç daire yapacak, ikisi onun biri bizim. Ancak murisler toplamı 11. Bunların arasında eş var, çocuklar var, ölen çocuğun evlatları var, anne vesayet altında, çocuklarından biri de vasi. Şimdi vasi olan çocuk bu dairede kendisinin oturması gerektiğini, onun hakkı olduğunu iddia ediyor. Bizler ise buranın kiraya verilmesini ve kiranın paylaşılmasını istiyoruz. Anneye de kendi evinde bakması gerekiyor. Bu mesele hukuken nasıl halledilir?' sorusunu yanıtladı.

Babadan kalma bir arsa vardı, müteahhide verdik, üç daire yapacak, ikisi onun biri bizim. Ancak murisler toplamı 11. Bunların arasında eş var, çocuklar var, ölen çocuğun evlatları var, anne vesayet altında, çocuklarından biri de vasi. Şimdi vasi olan çocuk bu dairede kendisinin oturması gerektiğini, onun hakkı olduğunu iddia ediyor. Bizler ise buranın kiraya verilmesini ve kiranın paylaşılmasını istiyoruz. Anneye de kendi evinde bakması gerekiyor. Bu mesele hukuken nasıl halledilir? H.B.

*****

Doğrusu bu kadar kalabalık bir varis gurubu içinde ihtilaf çıkmaması ilginç olurdu. Ancak önce şunu söyleyeyim ki vesayet altındaki eşin ve onun vasisi olan evladın, burada oturma konusunda bir önceliği yok. Fakat hissedarlardan birinin, o kişinin oturmasını engelleyecek bir hüküm de yok.

Miras paylaşımında vasi öncelikli midir?

Yani onlardan biri bu yerde oturmaya başlarsa, ‘malik’ sıfatı ile oturacaktır. Yani kiracıya karşı açılan tahliye davaları örneği gibi herhangi bir dava açılamayacak. Ancak burada oturmayan diğer hissedarlar şartlarını oluşturup, burada oturan hissedardan ecrimisil talep edebilecek. Yani burayı kullanan kişi, diğerlerinin mahrum kaldığı kira bedeli kadar bir bedeli diğerlerine ödeyecek.

*****

Vesayet altındaki eşe (mirasçıların bir kısmının annesine) gelince; vesayet altındaki kişi, vasinin bakımı ve gözetimi altında olmakla birlikte ilgili mahkemelerin de gözetimi altındadır. Dolayısıyla bir ikametgah değişikliği yapılacaksa bile bunun için mahkemeden izin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte ona yapılacak olağan giderler dışındaki giderler için de mahkemeden izin alınması gerekecektir. Sonuçta annesine vasi tayin edilen evlat, öyle kendi başına iş yapma kolaylığına sahip değildir.