Miras vergisi 1. taksiti yarın başlıyor!

Miras vergisi 1. taksiti yarın başlıyor!

2017 yılı vergi takvimine göre miras vergisi 1. taksiti yarın başlıyor. Mükellefler ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar vergi dairelerinden gerçekleştirebilecek..2017 yılı miras vergisi 1. taksiti yarın başlıyor. Vergi mükellefleri ilk taksitlerini 31 Mayıs'a kadar ödeyebilecek.


Kanunda veraset ve intikal vergisi olarak geçen bu vergi bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödeniyor. 


Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde yine veraset ve intikal vergisi ödeniyor.


Bu vergi tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl iki taksitte ödeniyor. Ödemeler Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor.


Veraset ve intikal vergisi, beyannamenin verildiği vergi dairesine ödeniyor. Ayrıca vergi dairesi internet şubesine de ödeme yapılabiliyor.


Vergi oranları her sene yeniden belirleniyor. Bu oranlar bu sene ilk kez vergi ödeyecek kimselerde uygulanıyor. 


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.


Miras vergisi istisna tutarları 2017


Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com