Miras vergisi kimler öder?

Miras vergisi kimler öder? Miras vergisi kimler öder?

Veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince bu vergi vefat ve bağış durumlarında intikal eden mallar için ödeniyor. Peki, miras vergisi kimler öder?Miras vergisi kimler öder?


Veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince bu vergi vefat ve bağış durumlarında intikal eden mallar için ödeniyor. Veraset ve intikal vergisi miras vergisi olarak da biliniyor. 


Veraset ve intikal vergisi, Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor. Buna göre 2015 yılına ait miras vergisi 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Miras vergisi 1. taksit son ödeme günü 1 Haziran olarak biliniyor. 


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise, mükelleflerin de Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde;


Ölen kişinin kanuni ikametgahı Türkiye’de ve ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise; ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde;


Mükellefler vefat eden kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olduğu takdirde ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine verilmesi gerekiyor.


Miras vergisi mükellefi!

Miras vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde mal edinen gerçek ve tüzel kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Bu yılki miras vergisi oranları aşağıda yer alıyor;


Veraset ve intikal vergisi oranları!

Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenmiştir. Vergi tarifesi aşağıdaki gibidir:  (2015 yılı için)

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk  200.000 TL için  1  10

Sonra gelen  480.000 TL için 3  15

Sonra gelen  1.060.000TL için 5  20

Sonra gelen  1.900.000 TL için 7  25

Matrahın 3.640.000 TL'yi aşan bölümü için 10  30


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.


Miras vergisi nereye ödenir?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com