Mirasa da vergi var! İlk taksit ödemeleri başladı!

Mirasa da vergi var! İlk taksit ödemeleri başladı!

Kendisine miras kalan kişilerin, intikal eden bu miras için vergilerini her yıl düzenli olarak ödemeleri gerekiyor. Miras vergisi için ilk taksit ödemeleri başladı...Menkul ve gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivasız olarak intikali durumunda miras vergisi ödeniyor. Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset şeklinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesiyle her yıl düzenli olarak miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi vergi ödeniyor.

Mirasa da vergi var! İlk taksit ödemeleri başladı!

ÖDEMEYEN YANDI

Bir kişinin vefat etmesinin ardından tüm mal varlığı mirasçılarının arasında paylaştırılıyor. Miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanıyor. Miras vergisi tahakkukundan sonra yılda iki eşit taksit halinde ödeme yapılıyor. Vergi için öncelikle beyannamelerin verilmesi şartı bulunuyor. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında olsa bile beyanname veriyor. Muristen mirasçılara veraset durumunda hiçbir mal intikal etmediği takdirde durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirildiğinde vergi beyannamesi verilmiyor. 

Veraset ve intikal vergisini ödemeyen mirasçılara yüzde 2 oranında aylık ceza uygulanıyor. Miras vergisi için ödenecek bedeli, taşınmazın değeri belirliyor. Kanun kapsamında belirtilen oranların gayrimenkul değeri ile hesaplanmasıyla ödenmesi gereken bedel bulunuyor. Ayrıca büyükşehir belediyelerinde vergi yüzde 100 zamlı olarak alınıyor.

Mirasa da vergi var! İlk taksit ödemeleri başladı!

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her sene iki eşit taksit şeklinde ödeme yapılıyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödeniyor. Toplamda 6 taksit olarak veraset ve intikal vergisi borcu olan kişinin borcu kapatılıyor. Miras vergisi ilk taksit ödemeleri Mayıs ayı itibariyle başladı.

Mirasa da vergi var! İlk taksit ödemeleri başladı!

MİRASÇILAR NE KADAR ÖDEYECEK?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. Tebliğ kapsamında veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları açıklandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde: 

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Mirasa da vergi var! İlk taksit ödemeleri başladı!

BEYANNAME SÜRELERİ

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

VERGİNİZİ HESAPLAYIN

Mirasa da vergi var! İlk taksit ödemeleri başladı!

ONLİNE ÖDEME KOLAYLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklanan duyuruya göre, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapabilecek. Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online olarak yapılabilecek.

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

Miras vergisinde 2021 tarifesi!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com