19 / 08 / 2022

Mirasçılık belgesi ve gaiplik kararı nasıl alınır?

Mirasçılık belgesi ve gaiplik kararı nasıl alınır?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde mirasçılık belgesinin nasıl alınacağını ve mirasta gaiplik kararını kaleme aldı. Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde mirasçılık belgesinin nasıl alınacağını ve mirasta gaiplik kararını yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu "Bir yakınımın mirasçılık belgesini almak için müracaatta bulundum. Nüfus kayıt örneğinde doğum ve ölüm kaydı yok. Dört yıldır mahkemeye gidip geliyorum. Eşinin doğum tarihinden anlaşılıyor ki bu kişi hayatta olsa şu anda 130 yaş civarında olurdu. ‘Gaiplik kararı’ alınmalı deniliyor. Bu nasıl bir karardır? Ne kadar bir zaman sonra çıkar?' sorusunu yöneltti.

Mirasçılık belgesi ve gaiplik kararı nasıl alınır?

Tamer Heper'in yanıtı şu şekilde:

***

Bir kimsenin okuyucumun anlattığı şekilde resmi kayıtlarda kişiliği belirliyse ama kendisi her nedense ortada yoksa yasada belirtilen şartlar altında kendisi için gaiplik kararı alınması gerekir. Bunun için sulh hukuk mahkemesine başvurulur. Yasaya göre: “Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verir.

Gaiplik kararının istenilebilmesi için ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir. Mahkeme; gaipliğine karar verilecek kişi hakkında bilgisi bulunan kimseleri, belirli bir sürede bilgi vermeleri için usulüne göre yapılan ilanla çağırır. İlandan sonuç alınamazsa mahkeme gaipliğe karar verir.” Mahkemece gaipliğine karar verilen kimse ile ilgili olarak ‘ölmüş’ gibi işlem yapılır. Örneğin mirasçılar miras hakkını kullanır.

Mirasçılık belgesi ve gaiplik kararı nasıl alınır?

***

Yasamızda ilginç bir madde daha var, şöyle: “Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı 10 yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin 100 yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazine’nin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir.”

Bir kimsenin 100 yaşını geçtiği halde gaipliğine karar verilebilir ama bu talebi Hazine’nin yapması gerekir. İlgili şahısların gaiplik için başvurusunda bu madde tatbik edilmez. Oysa makul bir madde olup tatbiki gerekmelidir. Okuyucumun bu yollara başvurması şart olmuştur.

Bina otoparklarında öncelikli kullanım hakkı kime ait?