04 / 10 / 2022

Kamu yararı kararı nasıl alınır?

Kamu yararı kararı nasıl alınır?

Bir gayrimenkul üzerinde kamulaştırmanın söz konusu olabilmesi için, o yer için kamu yararı kararı alınmış olması gerekiyor. Peki kamu yararı kararı nasıl alınır, diyorsanız yanıtı ve kanun hükümleri için haberimizi inceleyebilirsiniz...Kamu yararı kararı nasıl alınır?

Kamulaştırma, bir bölgede kamu yararının gözetilmesi durumunda yapılabiliyor. Bir diğer ifade ile kamu yararı kararı olmadığı sürece, kamulaştırma işlemi yapılamıyor. Peki söz konusu kamu yararı kararı nasıl alınır, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Kamu yararı kararını, kanunda yer alan hükümlere göre köy ihtiyari kurulları; belediye encümenleri; il daimi encümenleri gibi kurumlar tarafından alınabiliyor. Alınan kararların kurumdan kuruma değişmek ile birlikte valilik ve bakanlıklar tarafından onaylanması gerekiyor. 


Kamulaştırma Kanunu kapsamında yer alan 6. maddede "Kamu yararı kararı nasıl alınır?" sorusu şu şekilde yanıtlanıyor;


Onay mercii

Madde 6 – Kamu yararı kararı;

a) Köy ihtiyar kurulları ve belediye encümenleri kararları, ilçelerde kaymakamın, il merkezlerinde valinin,

b) İlçe idare kurulları, il daimi encümenleri ve il idare kurulları kararları, valinin,

c) Üniversite yönetim kurulu kararları, rektörün,

d) Yükseköğretim Kurulu kararları, Kurul başkanının,

e) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu yönetim kurulu kararları, genel müdürün,

f) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu kararları, Yüksek Kurum Başkanının,

g) Kamu kurumları yönetim kurulu veya idare meclisleri veya yetkili idare organları kararları, denetimine bağlı oldukları bakanın,

h) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişileri yararına; köy, belediye veya özel idarece verilen kararlar, valinin,

Onayı ile tamamlanır.


Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının ayrıca onaylanması gerekmez.


Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ayrıca kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur. Bu durumlarda yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir karar alınır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön