Mirasta paylaşım belgesiz geçerli mi?

Mirasta paylaşım belgesiz geçerli mi? Mirasta paylaşım belgesiz geçerli mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper, bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu ''Mirasta paylaşım belgesiz geçerli mi?'' sorusunu yanıtladı. İşte o haber...Babam kendisine ait üç katlı bir evin bir katını birisine satmış, o da kardeşime satmış. Diğer iki kat için de noterde bir belge hazırlatmış. Bunda diğer iki katta bu kardeşin payı olmayacak demiş. Böyle bir belge geçerli mi?


Bir baba evlatlarından birine malını verecek ise hukuki yol olarak iki yol vardır: Bağışlar veya satış. Bağış yaparsa ölümünden sonra diğer evlatlar saklı payını talep edebilir. Satış yaptığı takdirde, "Aslında satmadı bağışladı ama satış gösterdi" diye bir ihtilaf konusu ortaya çıkabilir. Onun için babanız dolaylı bir yol seçmiş, bir yabancıya satmış, o da kardeşinize. „ Bu gerçek bir satış olabilir. Doğrudan satış da yapabilirdi, satış bedeli babanızın banka hesabına yatırılır, satış gerçekleşirdi. 


Babanız notere gitmiş, bu kardeşi miras dışı bırakmış. Bu yapılanın vasiyetname olduğu kanaatindeyim. Zira notere gidip bana bir yazılı belge ver demekle olmaz. Noterde bu konuda vasiyetname yapılır. Bu vasiyetname de elbette geçerlidir. Peki babanızın ölümü halinde bu isteği yerine gelecek mi? Evlatların mirasta saklı payı vardır ve bu paydan kendileri mahrum edilemez. Ancak yapılan hukuki işlemlerden şu husus anlaşılırsa, daireyi alan kardeşiniz mirasta hisse talep edemeyecek. Bakılacak husus şu: Miras bırakacak kişi miras payını hayatta iken mirasçılardan birilerine terk edebilir veya hepsine pay edebilir. Yani peşin peşin miras payını verebilir. O mirasçı artık terekeden pay talep edemez. Babanızın bu işlemi yaptıysa daireyi alan kardeş mirasta hisse talep edemeyecek. Ancak buna karar verebilmek için babanızın kardeşe daireyi verdiği zaman yaptığı işlemle noterde yaptığı vasiyetnamenin içeriğinin karşılaştırılması gerekir.
Tamer HEPER/Posta