Mirastan nasıl mahrum bırakılır?

Mirastan nasıl mahrum bırakılır?

Türk Medeni Kanunu kapsamında yer alan maddeye göre mirasbırakan mirasçısını bazı şartlar dahilinde mirastan mahrum bırakabilir. Mirastan mahrum etme şartları neler? Peki, mirastan nasıl mahrum bırakılır?Mirasbırakanın mirasçısını miras payından mahrum bırakması için açtığı davaya mirastan mahrum etme davası deniyor. Mirasbırakının mirasçısını mirastan mahrum edebilmesi için bazı şartlar gereklidir. O şartlar Türk Medeni Kanununda şu şekilde yer almaktadır;


MADDE 510


Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir:


1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse,

2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse.

II. Hükümleri


MADDE 511


Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; tenkis davası da açamaz.

Mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır.

Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi saklı payını isteyebilir.

III. İspat yükü


MADDE 512


Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakan ancak buna ilişkin tasarrufunda çıkarma sebebini belirtmişse geçerlidir.

Mirasçılıktan çıkarılan kimse itiraz ederse, belirtilen sebebin varlığını ispat, çıkarmadan yararlanan mirasçıya veya vasiyet alacaklısına düşer.Bu maddeler kapsamında mirasbırakan mirasçısını mirastan mahrum etme hakkına sahiptir. Mirastan mahrum etme davası için Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe başvurunda bulunması gerekmektedir. Miras bırakan mirastan çıkartma sebebini tasarrufta belittmiş olması gerekir.  Eğer çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir. Mirastan mahrum etme dilekçesi!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com