24 / 05 / 2022

Mistral GYO 2016 olağan genel kurul toplantısı 1 Ağustos'ta!

Mistral GYO 2016 olağan genel kurul toplantısı 1 Ağustos'ta!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 1 Ağustos'ta Bayraklı'da yapılacak.Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 1 Ağustos 2017 tarihinde saat 11:00'de, İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılacak. Toplantıda gündem maddeleri görüşülecek ve karara bağlanacak. 


GÜNDEM

1- Açılış ve toplantı başkanlığının belirlenmesi,

2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,

3- 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4- 2016 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

5- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 mali yılına ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

7- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. seçiminin onaylanması,

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2016 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

12- Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

13- Dilek ve Temenniler,Dosya için tıklayın