Saf GYO'nun olağan genel kurul toplantısı 27 Aralık'ta!

Saf GYO'nun olağan genel kurul toplantısı 27 Aralık'ta! Saf GYO'nun olağan genel kurul toplantısı 27 Aralık'ta!

Saf GYO'nun olağan genel kurul toplantısı 27 Aralık 2016 tarihinde saat 11:00'de Taksim'deki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde gerçekleştirilecek.Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın olağan genel kurul toplantısı 27 Aralık 2016 tarihinde saat 11:00'de Taksim'deki  Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde gerçekleştirilecek. 


Açıklama:

Yönetim Kurulumuzca,

1- Şirket pay sahiplerinin aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Aralık 2016 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine,

2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmasına, www.safgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilmesine ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,

3- Bakanlık temsilcisinin yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunmasını temin etmek üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilmesine

karar verilmiştir.

Saygılarımızla, 

SAF Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


Dosya için tıklayın