Mistral GYO 2018 kar dağıtım önerisi!

Mistral GYO 2018 kar dağıtım önerisi! Mistral GYO 2018 kar dağıtım önerisi!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulunun 2018 yılı kar dağıtım teklifi hakkında açıklama yaptı...Mistral GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulunun 2018 yılı kar dağıtım teklifi hakkında açıklama yaptı...

Mistral GYO'nun 2018 yılı net dönem karı 6 milyon 109 bin 372 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan net dönem karı 2 milyon 956 bin TL'dir.

Mistral GYO KAP açıklaması:
Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tarihte, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca, aşağıdaki kararları almışlardır.

Yönetim Kurulu'nun yetkisi çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş olan Bilanço ve Kâr-Zarar hesapları sonrasında, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 döneminde;

i. Vergi Usul Kanunu'na göre 2.569.965,64 TL zarar,

ii. Türkiye Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 numaralı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre 6.109.372 TL Dönem Kârı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kar Payı Rehberi'nde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Esaslar Başlıklı bölümün 7. maddesinde "Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır." denilmektedir. Kar Payı Tebliği'nin ilgili maddesi uyarınca Şirketimiz kayıtlarında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre dağıtılacak herhangi bir kar payı bulunmaması nedeniyle 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a kar payı dağıtımına yönelik teklifte bulunulmamasına aşağıda imzaları bulunan ve toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.