Molla Grup Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Molla Grup Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Molla Grup Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Molla Grup Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Recep Mollaibrahimoğlu, Haşim Yoğurtçu tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de Ümraniye, İstiklal Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi'nde kuruldu.Molla Grup Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Recep Mollaibrahimoğlu, Haşim Yoğurtçu tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 30 Eylül'de kuruldu.


Molla Grup Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT   a.) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak g.) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.) İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.    Şirket Bu amaçlarını Gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyette bulunabilir.   1-) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulları üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edilebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hiselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir satabilir. 2-) Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 3-) Şirketin iştigal mevzuu içinde her türlü makine, araç, gereç, nakil vasıtaları, hammaddeler ve işletme malzemelerini yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.


Molla Grup Yapı İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, İstiklal Mahallesi, Reşitpaşa Caddesi, Fener Sokak, No:26/6.