Moyaş İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Moyaş İnşaat Anonim Şirketi kuruldu! Moyaş İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

Moyaş İnşaat Anonim Şirketi, Orhan Temizel, Yaşar Kavaklı, Murat Sural tarafından 120 bin TL'lik sermaye ile 7 Nisan'da Avcılar, Gümüşpala Mahallesi, Hacıbey Sokak'ta kuruldu.Moyaş İnşaat Anonim Şirketi, Orhan Temizel, Yaşar Kavaklı, Murat Sural tarafından 120 bin TL'lik sermaye ile 7 Nisan'da kuruldu. 


Moyaş İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, iş yeri, otel-motel eğlence yerleri, turistik tesis, iş ve alışveriş merkezi inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında şantiyeler kurmak, konuları ile ilgili firmalarla ortak iş yapmak, konsorsiyumlar kurmak. Konusu ile ilgili yapı endüstrisinde kullanılan bilumum inşaat malzeme makine araç ve gereçlerinin imalatını alım satımını ithalat ve ihracatını pazarlamasını yapmak. 3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü alt yapı, üst yapı, konut, yol, köprü, tünel, baraj, hava limanı, liman, demir yolu, metro ihalesi almak, bu işleri yapmak, başkalarına yaptırmak, başkaları adına yapmak. Bu amaçla firmalarla ortaklık kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, bu işler için özel resmi yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi almak. Bu işler için gerekli alet ve makineleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, bunları üretmek için tesisler kurmak. 4. Her türlü inşaat, proje, taahhüt işlerini yapmak. Her türlü mimari betonarme, çelik konstrüksiyon, sıhhi tesisat, dekorasyon ve proje yapmak veya yaptırmak. 5. Yönetim kurulunca faaliyet için gerekli görülen arsa ve arazileri kat karşılığı veya satın almak. Bu arsalar üzerinde bina inşa etmek. Konut iş yeri veya turistik tesis olarak değerlendirmek veya satmak. 6. Konusu ile ilgili olmak üzere yurt içi ve yurt dışında her türlü devlet ve özel sektör ihalelerine girmek, taahhütte bulunmak. Taahhütlerini kısmen veya tamamen başkalarına ihale etmek, bu türden işleri gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yapmak. 7. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira beratlarını ve haklarını, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, alameti-farikaları, teknik yardım ve ruhsatları, know-how ları, ticaret ünvanlarını, markaları, işletme haklarını, işletme ve imtiyazlarını ve bunlar gibi çeşitli fikri ve gayri maddi hak ve kıymetleri alabilir, kendi namına tescilini talep edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kullanabilir, kiralayabilir, ithalatçı ve ihracatçı belgesi alabilir.  8. Şirketin amacını gerçekleştirmek için leasing ile makineler, gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. 


Moyaş İnşaat Anonim Şirketi adres: Avcılar, Gümüşpala Mahallesi, Hacıbey Sokak, No:18/1.