07 / 07 / 2022

Tuzla Çevre Kentsel Dönüşüm İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!


Tuzla Çevre Kentsel Dönüşüm İnşaat Anonim Şirketi 1 milyon TL sermaye ile bugün Dede osman Denek ve Fikret Onuş ortaklığında kuruldu.Tuzla Çevre Kentsel Dönüşüm İnşaat Anonim Şirketi Dede osman Denek ve Fikret Onuş ortaklığında 1 milyon TL sermaye ile bugün kuruldu.

Tuzla Çevre Kentsel Dönüşüm İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; Türkiye sınırları içerisinde parsellerde afet riskli alan ilan edilen bölgede başta 6306 sayıl yasa ve sair mevzuat kapsamında arsa malikleri arasında kanunda öngörülen çoğunluğun sağlanması halinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamı ve bu kapsamda sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mesken ve işyeri inşaat projelerinin müteahhit sıfatı ile maliklerle imzalanacak kat karşılığı inşaat sözleşmeleri doğrultusunda uygulanması, tamamlanması ve teslimini gerçekleştirmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,