Muğla için imar yasası hazırlanmalı!

Muğla için imar yasası hazırlanmalı!

Muğla'da şehirlerin ciddi altyapısı yok. Marmaris hariç, çoğu dökülüyor. Ama hala inşaatlar tüm hızıyla sürüyor, pek çok yeni bina yapılıyor. Böyle giderse Marmaris de felce uğrar, bölge turizmi de büyük zarar görür.Altyapılar tamamlanana kadar Muğla geneline, en az 5 yıl inşaat yasağı getirmek lazım. Biiyiikşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ne düşünüyor acaba..? 

"İnşaat yasağı doğru bir yaklaşım olmaz. 

Belki geçici bir sınırlama düşünülebilir. 

Ama işin doğrusu Muğla imar anayasasını hazırlamaktır..Bunun için yola çıktık.1/100 binlik genel planı düzelttik. 1/25 binlik planı hazırladık.İlçe ilçe tartıştık,konuştuk, anketler vaptık.Şimdi bu plan Belediye İmar komisyonunda..Eğer Belediye Meclisinden geçerse, hemen 1/5000 ve 1/1000'lik planlara başlayacağız. Bunun da zamana ihtiyacı var.Bu planlar süratle devreye sokulamadığı için,bir imar kargaşası yaşıyoruz.Şehircilik Bakanlığı istediği gibi izin ve ruhsat vermeye başladı. 

Toki de kendi başına buyruk zaten.Bu durumda Muğla genelinde imar disiplinini sağlayamıyoruz.Ama çoğu gitti azı kaldı, bunun da üstesinden geleceğiz.." Osman Gürün şikayetlerin temelinde planlama noksanının yattığını söylüyor. 

Muğla ve ilçelerinin neye ihtiyaçları var. 10 yıl sonra ne gerekecek,ne yapmak lazım.? 

Bunun planlaması bugünden düşiinülmezse, talep artışı ve şikayetler sürer gider. Şimdi planlama çalışmalarına da başlanıyor işte. 

Ama görünen o ki, uzun vadeli çözümler devreye sokuluyor. Oysa başta Bodrum ve diğer ilçelerin sıkıntıları acil çözüm bekliyor. 

Şehirler kokuyor, kanalizasyon ve arıtmalar sağlıklı çalışmıyor, yollar ve otoparklar ihtiyaçları karşılamıyor.Çöp depoları felaket halinde. Hele Bodrum'da otelleri Marmaris'te ormanları tehdit ediyor.Trafik İstanbul'dan beter hale geldi.Bu sorunları süratle çözmenin bir formülü yok mu? Bunu da sordum Osman Giirün'e. Şöyle cevapladı.. 

"Ankara bizden topladığı vergileri 3 yıl bize bıraksın,çözemediğimiz tek bir sorunumuz kalmaz. Bodrum-Marmaris Fethiye'nin turizmden sağladıkları gelirin vergisi,bu üç turizm merkezimizi ııçurur.Tek bir şikayet kalmaz ortada. 

Çözümü sordunuz,işte size çözüm.Ama olmazsa,Ankara'nın yıllık desteği iki katına çıkarması da,sorunların önemli bir bölümünün çözümüne katkı sağlar..." Gelelim Bodrum'a. En yoğun,cn sarsıcı şikayetler oradan geliyor.Büyiikşchir Belediyesi ne yapıyor Bodrum için? 

Dinleyelim Osman Giirün'ü... 

"Arıtmaları elden geçireceğiz, mevcut kanalizasyonu güçlendireceğiz.Fosseptikleri düzenli çekeceğiz.Bunun için 6 vidanjör daha gönderdim. Yolları elden geçiriyoruz, çizgilerini bile çekiyoruz. Bodrum Belediyesi ile uyum içinde çalışıyoruz. Oteller tatil köyleri ve sitelerin büyük kısmı arıtmalarını çalıştırmıyorlar. Bunları Çevre Müdürlüğü ile müştereken kontrole başladık.Otogarı Torba'va taşıyoruz.Yerini istimlak ettik. 

Yakında başlarız. Sanayii Sitesini de merkezden alıyoruz, bunun da yeni yerini yakında belirleyeceğiz." Bodrum'un arıtma ve kanalizasyonu için, yarımadanın tamamını kapsayan bir çalışma yapılıyor.Arıtılan suyla, tıpkı Muğla'da olduğu gibi, kentin tüm yeşil alanları sulanacak. 

Güvercinlik'tc su sorunu, borularda yapılan 17 km'lik bir bypas'la çözüldü. Artık orayı su basmayacak. Bodrum'un vc Milas'ın boruları da elden geçiriliyor, kaçaklar var, bunları minimize etmeye çalışıyorlar. Bodrum ve Milas'ın Çöp depolama projesi bitti, yeri belirlendi.  Ankara  onaylarsa hemen ihaleye çıkacak. Osman Güriin'den bu bilgileri aldık. 

Peki,bunlar yeterli mi? Elbette değil, daha yapılacak çok iş var.Dr.Giirün onları da şöyle özetledi... 

"Turizm master planını derhal yapmalıyız. 

Onaydan sonra hiçbir kuruluş müdahele edemez.Kaçak yapıları mutlaka denetleyeceğiz.Yapı polisi benzeri bir kontrol sistemi düşünebiliriz.Kaçak yapıyı hava fotoğraflarıyla uydudan izleyebileceğiz. TÜRKSAT'ın çektiği görüntüler bize resmen gelecek.Yenilenebilir enerji konusunda ODTÜ ile çalışıyoruz. 

Umarım iyi ve etkili bir sonuç alacağız. 

Biz Muğla'da güneş enerjisinden yararlanmaya başladık bilc.Bunu diğer ilçelere de yayacağız. Trafik ve otopark konusu üzerinde ciddi çalışmalar başlattık. 

Tüm ilçelere benzer otogar ve otoparklar yapacağız.Tarıma çok önem veriyoruz. 

Masum nüfus artışına evet ama,kontrolsüz bir göçe evet diyemeyiz.Trafik için çözüm üretiyoruz.Bodrum için 5-6 yerde düzenlemeye başlıyoruz.Örneğin minibüsler için şehri ikiye böldiik.Bir kısmı eski garaja,bir bölümü de Ortakent'e kadar gelebilecek. 

Ayrıca minibüsleri belediyenin sistemine katılmaya çağırdık.Sanırım gelirler,olmazsa ben belediye olarak bütün hatlara girerim. 

Fiyatlarda bir istikrar sağlamamız lazım. 

Sonuçta herkesi memnun edecek bir sistemi yaratacağız.Bu bizim ödevimizdir. 

Denizden ulaşım imkanlarını da arıyorum. 

Örneğin araçsız Bodrum-Datça seferi yapabilir miyiz, bakıyorum. Bodrum içinde denizden ulaşımı da devreye sokabilirmiyiz?Bütün bunlara elbette bakacağım..." Dr.Gürün'üıı son sözleri şu oldu... 

"Görev süremin sonunda sorunların önemli bir kısmı çözülmüş olacak. 

Kentlerin sorunu hiç bitmez. Gelişen ve çağdaş kentlerde bu normaldir.Ama ben sorunların tümünün üstesinden gelerek,(CHP'li belediyeler iş yapmıyor)gibi kasıtlı bir yargıyı sona erdireceğim.Buna inanıyorum..." 


Ankara 24 Saat / Can Pulak