Çukurova Balkon

Muğla Milas'ta 8.6 milyon TL'ye arsa!

Muğla Milas'ta 8.6 milyon TL'ye arsa! Muğla Milas'ta 8.6 milyon TL'ye arsa!

Milas Sulh Hukuk Mahkemesi, Milas Dörttepe köyü hisar mevkiinde, S.S. Çamtepe Konut Yapı Kooperatifi ile Regnum Bargyla Sitesi arasında bulunan arsayı 8 milyon 686 bin 557,60 TL'den satışa çıkardı


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Verilen ilan şöyle;

 

MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2010/13 Tapunun Milas Dörttepe köyü hisar mevkii cilt:25 sayta:2400 parsel:2340 da kayıtlı 72.387,98 M2 mesahalı kışlak, (taşınmaz, 2340 nolu parsel S,S, Çamtepe Konut Yapı Kooperatifi İle Regnum Bargylia Sitesi arasında bulunmaktadır. Parselin bulunduğu yer denize doğru .meyilli, deniz manzaralı ve denize bitişiktir. Henüz imar uygulaması yapılmamıştır, imar uygulaması yapıldığında kıyıdan ilk 50 metre yeşil alanın kamuya terki, ikinci 50 metrenin günübirlik alan olarak ayrılmasından sonra geriye kalan kısımda turizm tesisi ve konut yapılabilir. Taşınmaz 1/25000 ölçekli Çevre .Düzeni Planında Turizm ve 2,.Konut alanında kalmaktadır, imar durumuna göre yapı nizamı konut yapılması halinde Ayrık Nizam 2 kattır. TAKS %15,'KAKS %30 dur. Günübirlik alan içerisinde kalan kısımda yapılaşma, Emsal 0,05 ve-Hmax 4,50 metredir.) Tarafların açmış oldukları izale! şüyu davası sonucu Milas; Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.01,2010 tarihinde kesinleşen 15,05,2008 tarih ve 2007/472-477 sayılı kararıyla taşınmazın satılarak suyun giderilmesine karar verilmiş olmakla, Yukarıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz 8,686,557,60 TL muhammen bedelle 02,03.2012 günü saat 10:00-10:15 arasında hukuk mahkemeleri yazı İşeri M.d.lüğü odasında (adliye sarayı 2..katta) açık arttırma ile satılacaktır. Bu birinci arttırma takdir olunan kıymetin % 60 mı bulması ve masrafını geçmek şartıyla alıcı çıktığı takdirde taşınmaz satılacak böyle bir alıcı çıkmadığı.takdiröe en çok pey sürenin taahhüdü baki kalmak kaydıyla taşınmaz 12.03.2012 günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci arttırma ile satılacaktır. Bu ikinci arttırmada takdir olunan kıymetin % 40 nı bulması ve masrafları geçtiği takdirde taşınmaz en fazla fiyat verene ihale olunur. ihaleye katılacakların %2Q teminat akçesi yatırmaları veya bu miktar kadar milli bankalardan birinin teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir, ihaleye katılmak isteyenler satış şartnamesini okumuş, kapsamını aynen kabul etmiş sayılırlar. Satışın peşin para ile olduğu, isteyen alıcıya on günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satış bedeli hemen veya verilen müddet içerisinde ödenmezse ihale fesh edilip ihalenin feshine sebep olan alıcı ve kefilleri teklif ettikleri, bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan mesul olup hiçbir hükme hacet kalmaksızın yasal faizi ile birlikte kendilerinden tahsil olunur. Satış bedeli üzerinden alınacak ihale damga vergisi, KDV, tapualım harcı alıcıya aittir. Davalılardan Sami Öztürk , İclal Öztürk, Talih Öztürk, Suzan Ürgen, Selami Gezer, Mustafa Öztürk, tüm aramalara rağmen adresleri tesbft edilemediğinden satış ilanının kendilerine ilanen tebliğine, Fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarası ile her gün mesai saatleri içerisinde mahkeme satış memurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. 02.01,2012 B: 3573 www.bik.gov.tr   İlan için tıklayın!