19 / 08 / 2022

Muğla Yatağan'da 4.8 milyon TL'ye satılık 19 gayrimenkul!

Muğla Yatağan'da 4.8 milyon TL'ye satılık 19 gayrimenkul!

Yatağan Belediye Başkanlığı, Muğla Yatağan'da yer alan 19 gayrimenkulü toplam 4 milyon 829 bin 700 TL bedelle satışa çıkardı.Yatağan Belediye Başkanlığı, Muğla Yatağan'da yer alan 19 gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 4 milyon 829 bin 700 TL olarak belirlendi.

(KONUT) VASIFLI TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Yatağan Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV hariç) satış bedelleri, geçici teminat miktarlarıyla ihale tarihleri yazılı bulunan daire (konut) vasıflı taşınmazlar, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45’nci maddesine göre Açık Teklif Usulü( Açık Arttırma ) ile ihale edilerek satışı yapılacaktır. 

Muğla Yatağan da 4.8 milyon TL ye satılık 19 gayrimenkul!

Muğla Yatağan da 4.8 milyon TL ye satılık 19 gayrimenkul!

Daire (konut) vasıflı taşınmazların satış ihaleleri, Dairelerin karşısında yazılı olan 20.01.2020 Pazartesi günü, saat 14.00’ de başlayacak ve 19 daire için her dairenin ilandaki yazılı sırasıyla Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Bütün İsteklilerin Satış İhalesine Katılabilmesi İçin;
a) Başvuru dilekçesi,
b) %3 Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge,
c) İkametgâh,
d) Şartname (imzalı),
e) Vekâleten ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli vekâletname, imza sirküleri veya imza beyannamesi ile kimlik fotokopisi,
f) İhaleye katılacak Tüzel kişi ise kayıtlı bulunduğu (yılı içinde alınmış) oda kayıt belgesi, tescil belgesi, noterden imza beyanı veya sirküleri,
g) Ortak girişimciler için noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
h) Borcu yoktur belgesini (Belediyeden alınacak), ihale saatinden önce Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olup, ihaleye ilişkin şartname ücretsizdir. Şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve alınabilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.