Mülk alan ve yatırım yapan yabancıya vatandaşlık yönetmeliği!

Mülk alan ve yatırım yapan yabancıya vatandaşlık yönetmeliği!


Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yapılan düzenlemeler ile  mülk alan ve yatırım yapan yabancıya vatandaşlık hakkı tanındı.


Yönetmelik metni


Madde 1 - Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklidi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:


a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,


b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarında üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,


c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Bakanlığında tespit edilen,


ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,


d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen."


(6) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının satış kuru esas alınır."


Madde 2 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 3 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com