Mülk sahibi alzheimer olduysa hisselerini satabilir mi?

Mülk sahibi alzheimer olduysa hisselerini satabilir mi?Posta yazarı Tamer Heper, "5 kardeşe, annelerinden 800 metrekare arazi kaldı. Bu araziyi amcalarına satmak istiyorlar, kız kardeşleri sonradan alzheimer hastası oldu. İnsan tanımıyor, konuşamıyor, sorulara cevap vermiyor. Bu durumda tapu devri nasıl yapılabilir?" sorusunu cevapladı.


Posta yazarı Tamer Heper, "Anneleri ve babaları ölmüş 5 kardeşe, annelerinden köyde 800 metrekare arazi kaldı. Bunlar bu araziyi amcalarına satmak istiyorlar ama kız kardeşleri sonradan alzheimer hastası oldu. İnsan tanımıyor, konuşamıyor, sorulara cevap vermiyor. Bu durumda tapu devri nasıl yapılabilir?" sorusunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...

Anneleri ve babaları ölmüş 5 kardeşe, annelerinden köyde 800 metrekare arazi kaldı. Bunlar bu araziyi amcalarına satmak istiyorlar ama kız kardeşleri sonradan alzheimer hastası oldu. İnsan tanımıyor, konuşamıyor, sorulara cevap vermiyor. Bu durumda tapu devri nasıl yapılabilir? l K.S.

***

Mülk sahibi alzheimer olduysa hisselerini satabilir mi?

Doğrusu alzehimer hastaları hukuki bir işlem gerçekleştiremeyeceği için o kız kardeşin katılımıyla böyle bir satış işlemi yapılamaz. Fakat bu satış yapılmasının tamamen imkansız olduğu anlamını yaşımıyor ama biraz vakit alıcı olacak. Nedeni de şöyle: 

Öncelikle mahkemeye başvuruda bulunup alzehimer hastası hissedarın vesayet altına alınmasının talep edilmesi gerekiyor. Mahkeme tıbbi bir rapor alacak ve bu raporda bu hastanın hukuki işlem gerçekleştirmesi mümkün olmadığı ifade edilecek.

Bundan sonra mahkeme kendisine vasi tayin edecek. İşte artık bu vasi, bu hastayla ilgili hukuki işlemleri gerçekleştirecek. Günlük rutin işlemler için mahkemeden izin almak gerekmeyecek ancak bir gayrimankulün hisse devri gibi önemli işler için vasi, mahkemesine başvuruda bulunarak izin isteyecek. Mahkemenin de izin vermesi için bu satış işleminin vesayet altındaki kişinin menfaatine olduğunu belirlenmesi gerekiyor. Bunun için gerekirse bilirkişi incelemede bulunacak. Şayet bu hisse devrinin yapılması onun menfaatine ise bu durumda vasiye yetki tanınacak.

Yok, böyle bir hisse devrinde vesayet altındaki kişinin menfaati bulumuyorsa, buna izin verilmeyecek ve satış işlemi de gerçekleştirilemeyecek. Mahkemenin vasi tayini hali, hastanın ölümüne kadar devam eder ve yukarıda değindiğim gibi önemli işler için mahkemeden izin gerekeceği gibi basit işler için yapılan giderlerin ve varsa gelirlerinin hesabı her yıl mahkemeye rapor verilir.

Hissedarların gayrimenkul üzerindeki hakları aynı mıdır?