10 / 08 / 2022

Hissedarların gayrimenkul üzerindeki hakları aynı mıdır?

Hissedarların gayrimenkul üzerindeki hakları aynı mıdır?

Posta yazarı Tamer Heper, "Ölen babamdan annem ve 3 kardeşe ev miras kaldı. Ağabeyim de öldü mirasçıları çocukları. Kardeşim, hem annemin hem de yeğenlerin hisselerini alarak yüzde 75 paya sahip olacağını, binayı yıktıracağını söylüyor. Ben olmadan bunu yapabilir mi?" sorusunu yanıtladı.Posta yazarı Tamer Heper, "Ölen babamdan annem ve biz üç kardeşe bir ev miras kaldı. Bu arada ağabeyim de öldü, onun da mirasçıları çocukları. Şimdi hayatta kalan kardeşim, hem annemin hem de yeğenlerin hisselerini alarak yüzde 75 paya sahip olacağını, bu durumda da yüzde 75 hissedar olarak binayı yıktırıp yeniden yaptıracağını, bana da bir miktar para vereceğini söylüyor. Ben olmadan bunu yapabilir mi?" sorusunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...

Ölen babamdan annem ve biz üç kardeşe bir ev miras kaldı. Bu arada ağabeyim de öldü, onun da mirasçıları çocukları. Şimdi hayatta kalan kardeşim, hem annemin hem de yeğenlerin hisselerini alarak yüzde 75 paya sahip olacağını, bu durumda da yüzde 75 hissedar olarak binayı yıktırıp yeniden yaptıracağını, bana da bir miktar para vereceğini söylüyor. Ben olmadan bunu yapabilir mi? l S.M.

Hissedarların gayrimenkul üzerindeki hakları aynı mıdır?

***

Öyle çok kolay yapılabilecek bir şey değil ama tamamen de imkansız da değil. Sebebini kısaca şu şekilde. Birincisi bugün hissesi dörtte bir, yani yüzde 25. Peki annenizin buna razı mı? Sonra yeğenler bu konuda ne istiyor? Belki bu söylenen kardeşin bir hayali. Anne ve yeğenlerinizle görüştünüz mü?

Diyelim bu satın alma yapıldı ve kardeş gerçekten yüzde 75 hissedar oldu. İyi ama yüzde 25 hisseye sahip olan birinin de hiç söz hakkı bulunmayacak mı? Bu mümkün mü? Söz konusu olan gayrimenkulün her türlü mülkiyet hakkıyla ilgili işlemde söz sahibi sayılacaksınız. Ortaklar arasında hisse devrinde müdahaleniz olmayacak ama ortaklar dışındaki mülkiyet devirlerinde öncelikli alım hakkınız olabileceği gibi bir kat karşılığı sözleşme için sizin de katılmanız şart tutulacak.

***

Şimdi tamamen imkansız diyemem faslını açıklamak gerekiyor. Kardeş bir gün ortaklığın giderilmesi davası açar da evin ortaklar arasında paylaşılamayacağına ilişkin bilirkişi raporu verilirse ev satışa sunulur. Satışta kardeş en yüksek payı sürer ve evin tümüne sahip olursa o zaman isteğini yapabilir.

İşte imkan dahilinde olan husus böyle. Fakat dikkat ederseniz ‘ev ortaklar arasında paylaşılamazsa’ şartı bulunuyor. Eğer ortaklar arasında paylaşmaya elverişli ise kardeşiniz satışı yapamayacaktır.

Miras reddinde satışa çocuklar da katılır mı?