05 / 07 / 2022

Murat Bahadır Teker, Doğuş GYO Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi oldu!

Murat Bahadır Teker, Doğuş GYO Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi oldu!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu üyesi ataması hakkında açıklama yaptı. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Özlem Tekay'ın 26 Haziran 2018 tarihinde istifa etmiş olması nedeniyle bu görevin yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26 Haziran 2018 tarih, 2018/3 sayılı  toplantı tutanağı ile  önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunluğu saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan, Murat Bahadır Teker'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verildi.


Doğuş GYO'nun KAP açıklaması: 
Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,

 1. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Özlem TEKAY'ın 26 Haziran 2018 tarihinde istifa etmiş olması nedeniyle bu görevin yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26 Haziran 2018 tarih, 2018/3 sayılı  toplantı tutanağı ile  önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunluğu saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan, Murat Bahadır TEKER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, komitelerde görev almasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,

2. Komitelerdeki görev dağılımının ise aşağıdaki şekilde :

a) Denetimden Sorumlu Komite

- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- Sn. Murat Bahadır Teker -  Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- Sn. Murat Bahadır Teker – Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

belirlenmesine; (Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.) oybirliğiyle karar verildi.