Muratpaşa Belediyesi, imar planı reddini mahkemeye taşıyor!

Muratpaşa Belediyesi, imar planı reddini mahkemeye taşıyor!

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından Antalyalıların yaşam kalitesini artıracak çalışmalarla kente kazandıracak ve vatandaşların mülkiyet haklarını kullanımının önününü açarken kamuyu da büyük bir kamulaştırma yükümlülüğünden kurtaracak çalışmasının reddedilmesini mahkemeye taşınıyor.


Antalya Muratpaşa Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve İyi Parti oylarıyla, bölgede atıl ve mezbelelik haldeki kamu alanlarının Antalyalıların yaşam kalitesini artıracak çalışmalarla kente kazandıracak ve vatandaşların mülkiyet haklarını kullanımının önününü açarken kamuyu da büyük bir kamulaştırma yükümlülüğünden kurtaracak çalışmasının reddedilmesini mahkemeye taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nde yer alan habere göre; İdare Mahkemesi’nde açılacak dava hakkında hazırlanan dilekçede, reddedilen düzenleme ile ilgili ilçe sınırlarında vatandaşların mülkiyet haklarını kullanabilmesinin ayrıca devlet kuruluşlarının uğradığı haksız kamulaştırma külfetini en aza indirerek kamu zararının önüne geçmenin amaçlandığı kaydedildi.

BELİRLİ KULLANIMLAR MÜMKÜN

Uygulama imar planlarına ait plan notları değişikliğiyle resmi kurum, belediye hizmet alanı, kütüphane, PTT, polis karakolu, dispanser, sağlık ocağı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kullanabileceği alanların ‘sosyal altyapı alanları’ olarak değerlendirilmesi fırsatı yaratıldığı dilekçede belirtildi. Buna göre ifade edilen alanların çevre emsal ve yapılaşma koşullarını aşmayacak şekilde, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri olarak kullanılabileceği açıklandı.

RANTI ENGELLEYECEK DÜZENLEME

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin oy çokluğuyla reddedilen değişiklik teklifinin, kamu alanlarının ‘ranta’ kurban edilmesini engellemesi planlan nitelikte olduğunu ifade edilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bu alanların, konut ve ticaret gibi kullanımlar önerilerek ranta kurban gitmemesi için plan değişiklik teklifi sunulabilecek kullanımlar kısıtlanmıştır.  Söz konusu alanlarda ancak toplumun kültürel, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlıklı bir çevre ile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla bir kullanım söz konusudur.  Ayrıca plan değişikliği teklifinin ilgili taşınmazın tüm maliklerince sunulması şartı da getirilmiştir.”

DOĞRUDAN KAMU YARARI

Teklifin Muratpaşa’da, yaklaşık 300 parselde, 1 milyon 35 bin metrekare alanı ilgilendirdiği dilekçede ayrıntılarıyla açıklanırken düzenlemenin kamu kurum ve kuruluşlarını kamulaştırma zorunluğundan doğan büyük bir mali külfetten kurtaracağı ifade edildi. Dilekçede, söz konusu kamulaştırmalarını mali yükünün 2 milyar 70 milyon lira olduğu ifade edildi.

Yapılması planlanan bu değişikliğin hem mahalle aralarında işlevsiz ve mezbelelik haldeki alanları Antalyalılar'a kazandırırken hem de büyük bir kamu zararının önüne geçeceği kaydedilen dilekçede “Dolayısıyla gerek kamu kurumlarının gerekse de vatandaşların doğrudan yararına ve detaylı bir düzenleme öngörülmüştür” ifadeleri kullanıldı. 

Encümende alınan karar kapsamında Muratpaşa Belediyesi tarafından planlanan çözüme ulaşıldığı kaydedilirken, konu hakkında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararın hukuka aykırı olduğu nedeniyle yargıya taşındığı açıklandı.

Dava dilekçesinde Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararın hukuka aykırı olduğu iddia edilerek kararın iptal edilmesi istendi.