Muratpaşa Belediyesi hatalı imar planları nedeniyle borçlandı!

Muratpaşa Belediyesi hatalı imar planları nedeniyle borçlandı!

Hatalı yapılan imar planlarından dolayı Vakıfların açtığı tazminat davası ile Muratpaşa Belediyesi’nin 15 milyon lira borçlu olduğu ortaya çıktı. Borcun 13 milyon 303 bin lirası taşınmaz gayrimenkuller ile geri kalan 1 milyon 700 bin lirası nakit ödenecekMuratpaşa Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne olan 15 milyon lira borcunu taşınmaz gayrimenkuller ile ödeyecek.  Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün mülkiyetlerinin bulunduğu Varlık Mahallesi’nin yıllar önce imar planları yapılırken yapılan hata üzerine açılan tazminat davası ve faizlerden oluşan borcun nasıl ödeneceği yönünde yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldı. Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin Esas 2010/596 ve 2012/869 sayılı ilamına bağlı olarak Muratpaşa Belediyesi’nin 15 milyon lira olan borcun gayrimenkul verilerek ödenmesi ne Vakıflar Genel Müdürlüğü 29 Haziran 2015 tarihinde olur verdi.


17 BİN M2 ARAZİ VERİLECEK

İçlerinde dükkân, otopark, semt spor alanı ve ilköğretim alanı gibi toplam 13 milyon 303 bin 155 lira olan 17 bin 700 m2 gayrimenkul verilerek ödenecek olan borcun geri kalanı olan 1 milyon 696 bin 845 lira ise yapılacak yeni bir protokol ile taksitlendirilerek nakit olarak ödenmesi düşünülüyor. Vakıflar Bölge Müdürü vekili Osman Geyik, Muratpaşa Belediyesi’nin geçmişten gelen borcun ödenmesi konusunda Belediye başkanı Ümit Uysal’ın hassasiyet gösterdiğini söyledi. Muratpaşa belediyesi yetkilileri ise Vakıflara olan borcun gayrimenkul ile ödenebilmesi için çalışmaları tamamladıklarını, arazi tespitlerinin yapıldığını belirterek, takdir komisyonunun verilecek arazilerin değerlerini belirlediğini söyledi.


ENCÜMEN’E YETKİ VERİLDİ

Yıllar önce yanlış yapılan planlamadan dolayı oluşan 15 milyon lira borcun gayrimenkul ile ödenebilmesi için Muratpaşa belediye meclisi 8 Eylül 2014 tarihinde Encümene yetki verdi. Encümen ise 23 Eylül 2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2010/596 Esas ve 2012/869 sayılı kararı ile belediye aleyhine karara bağlanan ve Danıştay 6. Dairesi’nin 2012/5148 Esas ve 2013/5697 sayılı kararı ile onanan tazminat davası sonucunda, belediyenin nakit sıkıntısından dolayı ilama dayalı borcun takas yolu ile ödenebilmesi için taşınmaz gayrimenkullerinin değer tespiti yapılması için Kıymet Takdir Komisyonu’na, ayrıca takas ve devir işlemleri içinde Uzlaşma Komisyonu’na gönderilmesine karar verdi.


KIYMET TAKDİR KOMİSYONU

Uzlaşma ve Kıymet Takdir Komisyonu’nun yaptığı çalışmalar sonrasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü 13 Nisan 2015 tarihinde Muratpaşa Belediyesi’ne yazdığı yazıda, borca karşılık Vakıflara verilecek olan taşınmaz gayrimenkullerinin uygun olduğunu bildirdi. Belediye Encümen’i 12 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı toplantıda;Kıymet Takdir Komisyonu’nca; Kızılarık Mahallesi 6510 ada 1 parselde 414 m2 taşınmaz, Selçuk Mahallesi 166 ada 106 parseldeki 38 m2 dükkân, Haşim İşçan Mahallesi 27 ada 4 parseldeki 1. 152,95 m2 otopark, Kızıltoprak Mahallesi 12814 ada 1 parseldeki 15.961 m2 Semt Spor Alanı ve Muratpaşa Mahallesi 5281 ada 18 parseldeki 14.692 m2’nin ilköğretim alanının 134,68 m2 olmak üzere toplam 13 milyon 303 bin 155 lira değerinde ki 17.700 metrekare taşınmazın Vakıflara verilmesini uygun buldu.


MECLİS KOMİSYONA HAVALE ETTİ

Borca karşılık Muratpaşa Vakfı adına takas yolu ile verilecek olan taşınmaz gayrimenkuller Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 29 Haziran 2015 tarih ve 388 sayılı oluru ile kabul edildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise 30 Haziran 2015 tarihinde Muratpaşa Belediyesi’ne yazdığı yazı ile mahkeme ilamı ile oluşan borcun 13 milyon 303 bin 155 lirasının taşınmaz gayrimenkul ile mahsup edilmesi işleminde, kalan 1 milyon 696 bin 845 liranın da nakit olarak ödenmesi halinde icra takibi dosyanın kapanacağını bildirdi. Muratpaşa Belediye Meclisi ’de 1 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı toplantıda, önerge ile gelen Vakıflara olan borç gündemini ilgili komisyonlara havale etti.Hürses