Muratpaşa Belediyesi kullanılmayan kamu arsalarını değerlendiriyor!

Muratpaşa Belediyesi kullanılmayan kamu arsalarını değerlendiriyor!

Muratpaşa Belediyesi imar konusunda mülkiyet sorunu olan ve özellikle kamusal alan niteliği taşıyıpta yıllardır kullanılmayan alanları mezberelik olmaktan kurtararak, üzerinde hiç bir yapılaşma olmaksızın halkın yararına kullanıma açıyor.


Bugüne kadar bu konuda onlarda arsanın üzerini yeşillendirerek veya asfalt dökerek vatandaşın kullanımına açan, kamunun hakkına da sahip çıkarak, alan sahiplerinin istedikleri zaman burayı planlarda belirlenmiş şekliyle yapılaşmaya açmaları konusunda her zaman hakları olduğunu da vurgulayan Muratpaşa Belediyesi, bu tür arazilerin kime ait olduğunu ve ne amaçla kullanılacağını belirten tabelalarda koyarak vatandaşları bilgilendiriyor. En son düzenlemelerden ikisini Meydan Kavağı Mahallesinde yapan Muratpaşa Belediyesi, daha önce yıllardır boş duran ve hatta üzerine yılda bir kez de olsa kermesin kurulduğu bir alanı önce asfaltladı ve ardından da otopark olması için çizgiler koyarak halkın kullanımına açtı. 


Pazar günü kurulan Meydan Kavağı pazarına giden vatandaşlar bu alanı otopark olarak kullanmaya başlarken, söz konusu alanın ne amaçla asfaltlandığı ve hangi kurumlara ait olduğunu belirten bir de tabela 

kondu. 

Muratpaşa Belediyesi yine aynı alanın yanında bulunan paten pisti olarak düzenlediği "kreş" alanı için de aynı yöntemi izleyerek, burayı halkın kullanımına açtı. Muratpaşa Belediyesi'nin, Başkan Ümit Uysal imzasıyla konulan bilgilendirme tabelasında ise şu ifadeler yer alıyor: "Meydan Kavağı mahallesi 12537 ada, 1,2 parselde kayıtlı, imar planında "Resmi Kullanım" ve "PTT" olarak ayrılan iş bu taşınmazlar mevcut mezberelik haliyle kamu sağlığı ve güvenliği açısından çok ciddi risk oluşturmakla beraber mevcut görünümü ile ilçemize yakışmamaktadır. Belediyelerin asli görevinin "vatandaşların sağlıklı ve dengeli birçevrede yaşamasını sağlamak, yaşam kalitesini yükselt sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturmak olduğu hususu ve üstün kamu yararı gözetilerek, Muratpaşa Belediye Meclisinin 20.04.2014 tarihli kararı uyarınca; sahiplenme kastı olmadan, ticari bir amaç gütmeden, taşınmaz maliklerinin mülkiyet hakkının özüne dokunmaksızın ve mevzuata göre varolan her türlü tasarruf haklarını diledikleri zaman kullanabileceklerini önemle belirterek komşularımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için GEÇİCİ OLARAK ince asfalt kaplama yapılarak ıslah edilmiş ve olduğu gibi bırakılmıştır" 


Antalya Akdeniz Güncel