03 / 07 / 2022

Muratpaşa Belediyesi'nden örnek yeşil proje!

Muratpaşa Belediyesi'nden örnek yeşil proje!

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve tasarruflu binaların yapımını teşvik etmek için çalışma başlatan Muratpaşa Belediyesi; yeni imara açılacak bölgeler için bina modellemesi yapıyor.Bu çalışma, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara da örnek olacak Muratpaşa Belediyesi; çevreye zarar veren, tükenebildi, küresel ısınma ve hava kirliliği gibi olumsuzluklara neden olan enerji kaynaklarına alternatif çalışma yürütüyor. Doğrudan Faaliyet Destekleri kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansfna (BAKA) sunduğu 'Enerji Verimliliği Potansiyeli ile Yenilenebilir Enerji Harita ve Envanter Çalışması" adlı projesi kabul edilen Muratpaşa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. 


'ENERJİ KİMLİK BELGESİ' 


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğii'nce yürütülen çalışmalar kapsamında; aralarında Muratpaşa Belediyesi Hizmet Binası ve Falez 1, 2. 3 Parkları'nında bulunduğu; 2 okul, 2 hastane, 2 kamu binası, 2 otel, 2 AVM, 2 konut ve 1 park olmak üzere 13 adet yapının enerji verimliliği potansiyeli belirleniyor. 

Isıtma, soğutma, aydınlatma gibi sistemleri incelenecek olan bu yapılar için; 'Enerji Kimlik Belgesi" hazırlanıyor. Pilot yapılar için; enerji verimliliği önerileri sunulup, müteahhitler, yapı denetim firmaları gibi tüm ilgililere bilgiler aktarılacak. 


SORUNSUZ GELECEK 


Yenilenebilir enerjiyi destekleyen ve çevre sorunu yaşanmayan bir gelecek planlamayı amaçlayan Muratpaşa Belediyesi'ııin bu çalışması 31 Mart 2015'te tamamlanacak. 

İlgili tüm kurum ve kuruluşlar için de yol haritası olacak olan Muratpaşa Belediyesi'ııin çalışması ile; Kırcami gibi yeni imara açılacak bölgelere, kendi enerjisini üreten yeşil bina model İçmeleri hazırlanacak. 


Kullanılacak enerji türü, ısıtma, soğutma, aydınlatma sistemleri ve yalıtım malzemesi gibi öneriler de sunulacak. 


Antalya Gazetesi