20 / 08 / 2022

Müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin değerlendirme katsayıları 2022/2!

Müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin değerlendirme katsayıları 2022/2!

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ bugünkü 31888 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ bugünkü 31888 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin değerlendirme katsayıları 2022/2...

Müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin değerlendirme katsayıları 2022/2!

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2022/2 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.