Çukurova Balkon

Müteahhitlik karnesi nedir?

Müteahhitlik karnesi nedir? Müteahhitlik karnesi nedir?

Müteahhitlerin çalışmalar yapabilmesi için müteahhitlik karnesi almaları gerekiyor. Peki, müteahhitlik karnesi nedir? Müteahhitlik karnesi ne işe yarar? Müteahhitlik karnesi alabilmek için gerekli şartlar neler?


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Müteahhitlik karnesi nedir?


Müteahhitlik belgesi artık günümüzde neredeyse bütün ustalar tarafından alınmak istenen bir belge olarak karşımıza çıkıyor. Müteahhitlik karnesi, ilgilinin (gerçek veya tüzel kişinin) ihalesine katılabileceği işin grubunu ve keşif bedelinin tavanını gösteriyor. Müteahhitlik karneleri iş grubuna göre düzenleniyor, birden fazla grubu kapsayabildiği gibi her gruba ait tutarlarda değişiklik olabiliyor. Müteahhitlik karnesi için; ilk kez müteahhitlik karnesi alacaklar, müteahhitlik karnesini yenilemek isteyen şahıs ve şirketler, müteahhitlik karne miktarını yükseltmek isteyenler, şahıs karnesi devralmak isteyen şirketler, şirket kendi yaptığı işlerden karne alacaksa, bitirilmiş işler için istenilen belgeler, özel İnşaat (Kat Karşılığı) yapanlar için istenilen belgeler ve müracaatlar farklı oluyor. Müteahhit karnesi alma yolları ve belgeleri aşağıda yer alıyor;İlk kez karne alacak kişiler için;

1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına arz dilekçesi.

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi (Noterden Tasdikli).

3 - Öğrenim belgesi. (1990 öncesi mezun olanlardan diploma ve noter tasdikli fotokopisi)

4 - Ticaret odası belgesi. (Kendi adına karne alacak olanlardan)

5 - Meslek odası kayıt belgesi.

6 - İmza sirküleri.

7 - İki adet vesikalık fotoğraf. (ön cepheden çekilmiş)

8 - Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki maddeler.

 


Mevcut karnesi olup yenilemek isteyenler için;

1- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı T.A.U. Genel Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılmış arz dilekçesi.

2- Karne aslı kaybedilmiş ise gazete ilanı zayii taahhütnamesi. (örneğine uygun olarak elle yazılmış veya noterden alınmış olacak)

3- İmza sirküleri.

4- Ticaret odası belgesi. (yeni tarihli)

5- Meslek odası belgesi (yeni tarihli)

6- İki adet fotoğraf (Ön cepheden çekilmiş)

7- Bitirilmiş işler varsa (C) bölümündeki belgeler.Resmi işbitirmeler için;

1. Müteahhitlik ise işbitirme belgesi aslı ve fotokopisi,

2. Müteahhit Kıymetlendirme Raporu ve ihale kararının (İlgili ihale kanun ve maddesi belirtilmek kaydıyla) ilgili dairece gönderilmesinin temini;

3. İş denetleme belgesi ve çalıştığı döneme ait ilk ve son hakediş, şantiye şefliği taahhütnamesi veya eleman bildirimi listesi,

4. Yönetmeliğin 8-IIIb/5-6 maddeleri kapsamına girenler için görev belgesi,

5. Taşaron ise, iş bitirme belgesi ( Müteahhitçe düzenlenmiş idarece onaylanmış), Noter tasdikli sözleşme, Malzeme Faturası, Sigorta ve Vergi Dairesinde alınmış örneğine uygun resmi yazılar.


Özel inşaat yapanlar;

1. İş belgesi sınırları içinde ise, Temel Ruhsatı (İnşaatı (İnşaat Ruhsatı) ve Yapı Kullanma İzin Belgesi

2. İş Belediye sınırları dışında ise, Valilikçe düzenlenmiş veya onaylanmış Temel Ruhsatı, Yapı kullanma İzin Belgesi veya yerine geçecek belgeler,

3. Noter tasdikli sözleşme veya arsa kendisine ait ise, tapu senedi,

4. Malzeme faturaları sigorta ve vergi dairesinden alınmış ada ve parseli belirten resmi yazı.


Şirket şahsın karnesini devralacak ise;

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn.Md.lüğü, Müt.Hiz. Dai. Bşk.na yazılmış dilekçe,

2. Şirketin talep dilekçesi

3. Karnesini şirketine devredecek şahsın muvafakatnamesi

4. Şirket ve şahsın taahhütnameleri

5. Devreden Şahsın ve Şirketin (Tüm ortak veya yön. Kurulu ) imza sirküleri,

6. Şirketin ana statüsünün neşredildiği Ticaret Sicil Gazetesi,

7. Karnelerini şirkete devreden şahsın devrettiği sıfatı şirket kararının noterden tasdikli sureti.


Şirket kendi yaptığı işten karne alacak ise;

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, T.A.U. Gn. Md.lüğü, Müt.Dai. Bşk.na yazılı dilekçe,

2. Şirketin ana statüsünün neşredildiği Ticaret Sicil Gazetesi,

3. İmza sirküleri (Tüm ortak veya yönetim kutulunun)

4. Varsa, eski karne aslı,

5. Bitirilmiş işler için ( C ) bölümündeki belgeler.Müteahhitlik yetki belgesi nasıl alınır?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com