Müteahhitlik yetki belgesi zorunlu mu?

Müteahhitlik yetki belgesi zorunlu mu?Yapı ruhsatı alması gereken bütün yapıların bir müteahhit sorumluluğunda yapılması gerekiyor. Peki, müteahhitlik yetki belgesi zorunlu mu? İşte, müteahhitlik belgesi alabilmek için gerekenler...


Müteahhitlik yetki belgesi zorunlu mu?

Yapı ruhsatı alması gereken bütün yapıların bir müteahhit sorumluluğunda yapılması gerekiyor. Müteahhitin yapı inşaatında sorumluluk alabilmesi için müteahhitlik yetki belgesi almış olması gerekiyor.  Müteahhitlik yetki belgesi olmayan kişiler yapı inşaatında sorumlu olamıyor.


 "YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerine göre; 01.01.2012 tarihinden itibaren yapı ruhsatı ve iskan belgesi alacak müteahhitlerin müteahhitlik yetki belgesi

numarasının bulunması zorunlu hale getirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. 


16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  gerçek (şahıs) ve tüzel kişilere (şirketler), yapı müteahhidi yetki belgesi numarası, vermekle yükümlü sayılıyor. 


GEÇİCİ MÜTEAHHİTLER İÇİN;

-Hüviyet Fotokopisi

-Tapu Fotokopisi

-Dekont 

-Müteahhitlik Başvuru Formu

-Başvuru Formu(yambis.csb.gov.tr) Geçici Müteahhit Formu doldurularak imzalı çıktısı alınacak

-Dilekçe

 

GERÇEK KİŞİ MÜTEAHHİTLER İÇİN;

-Hüviyet Fotokopisi

-Vergi Levhası Örneği

-Sanayi ve Ticaret Odası Onaylı Faaliyet Belgesi

-Dekont Aslı 

-Müteahhitlik Başvuru Formu

- Başvuru Formu(yambis.csb.gov.tr) Gerçek Kişi Müteahhiti Formu doldurularak imzalı çıktısı alınacak

-Dilekçe


Müteahhitlik yetki belgesi için gerekli evraklar!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com