Nadir Dizayn Dekorasyon Anonim Şirketi kuruldu!

Nadir Dizayn Dekorasyon Anonim Şirketi kuruldu!

Nadir Dizayn Dekorasyon Anonim Şirketi, Nagehan Şaşmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Üsküdar, Çengelköy Mahallesi, Havuzbaşı Meydan Sokak 'ta kuruldu.


Nadir Dizayn Dekorasyon Anonim Şirketi, Nagehan Şaşmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 27 Ekim'de Üsküdar, Çengelköy Mahallesi, Havuzbaşı Meydan Sokak'ta kuruldu. 


Nadir Dizayn Dekorasyon Anonim Şirketi iş konusu; DİZYAN DEKORASYON 1. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 2. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 3- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 4- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 5- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 6- Her türlü bitki ,ağaç,yetiştirilmesi park, bahçe ve çevre düzenleme işi bunlarla ilgili mal ve malzemelerin imalatı,yetiştirilmesi ,ithalat,ihracatı ve dahili ticaretini Peyzaj ile ilgili her türlü ihaleye katılmak ve taahhüt te bulunmak.  7- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.parselasyon planlarının yapımı ve uygulamasının yapılması.    8-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.   9- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme ,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 10-Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.  11-Orman ürünleri; kereste ,sunta, kontrplak yonga levhalar ,ham ve işlenmiş levha ,kütük, parke ile orman ürünlerinin alım,satı,ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.  13-Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı,satımı, pazarlamasını yapmak.   14-Kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak ilişkisine girmek.   Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a)Faaliyet konuları ile ilgili, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak. b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,  c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,  d) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkul müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirketlin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,  e) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan ,finans kurumlarından malzeme almak,gayrimenkul almak vs.uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,  f) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,  g) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,  h) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,  i) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,  j) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,dışarıdan hizmet almak, vermek k) Şirket amaç ve faaliyetleriyle doğru orantılı toplumsal yarar adına faaliyetleri; planlama, oluşturma ve uygulama amaçlı vakıf kurmak ve sosyal sorumluluk projeleri tasarlayıp uygulamak ve bilimsel araştırmalara destek vermek. l) Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; m) Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması;   n) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi ve temlik verilmesi .


Nadir Dizayn Dekorasyon Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Çengelköy Mahallesi, Havuzbaşı Meydan Sokak No:11