08 / 08 / 2022

Nam Grup İnşaat Metal Limited Şirketi kuruldu! 


Nam Grup İnşaat Metal Limited Şirketi bugün Maltepe'de Asım Oğuz ve Nuy Say ortaklığında kuruldu.Nam Grup İnşaat Metal Limited Şirketi bugün Maltepe'de Asım Oğuz ve Nuy Say ortaklığında kuruldu.

Nam Grup İnşaat Metal Limited Şirketi konusu:
Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek. Her türlü hurda demir, metal, plastik, kağıt atıklarının toplamak, almak, satmak, her türlü ticaretini yapmak. Her türlü İş Makineleri ve Kamyonlarla her türlü binaların yıkımı kırımı Hafriyat Moloz işleri Nakliye İşleri Bina, Otel, Fabrika Duvar yıkım kırım söküm Tadilat İşleri Hafriyat Kazı işleri İnşaat yıkım Taahhüt İşlerini yapmak. Şirket faaliyet konularına giren mali, ticari, idari faaliyetlerde bulunur, ajanslar kurar, bürolar açar. Şirket amacıyla ilgili taahhüt işleri, iç ve dış uluslar arası mümessillik, komisyonculuk, danışmanlık, alım satım, koordinasyon, bayilik, acentelik ve pazarlamacılık yapar. Şirket amacına ulaşmak yabancı sermaye yasasında istifade eder. Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki, hükmi şahıslarla yurt içinde ve yurt dışında şirketler teşkil eder, ortak girişimlerde Bulunur veya mevcut işletmelere iştirak eder, iş ortaklıkları kurar. Konusu ile ilgili işlerde münferiden ve konsorsiyum teşkil ederek ihalelere girer, teklif verir, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapar, veya taşerona yaptırır. Şirket amacına ulaşmak için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis eder, iktisap devir ve ferağda bulunur, depolar, idare binaları, irtibat büroları, satış mağaza ve büroları satın alır, kiralar, kiraya verir, yap işlet devret modeli uygular. Şirket işleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunur. Şirket işleri için ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.