Nar Toplu Konut İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nar Toplu Konut İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Nar Toplu Konut İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kadıköy’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Alihan Çiçek tarafından kuruldu.
Nar Toplu Konut İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Kadıköy’de 100 bin TL sermaye bedeli ile Alihan Çiçek tarafından kuruldu. 


Nar Toplu Konut İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Konusu:

1) Gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılacak inşaat işlerini organize etmek, yönetmek yönlendirmek, bu amaçla genel müteahhitlik hizmetleri ifa etmek ve buna ilişkin sözleşmeleri akdetmek, satın aldığı toplu veya münferit konutları rezidans mağaza alışveriş merkezi, eğlence ve dinlenme alanları, hipermarket, ticari depo, ticari park, hastane, otel, apart otel, garaj, otopark ve iş yerlerini, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek 2) Her türlü emlak, gayrimenkul, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar, tatil köyleri, devre mülkler ve apart oteller, motel, kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köşkler ve her türlü taşınmazın alımını satımını pazarlamasını ticaretini yapabilir, devir alabilir devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 3) Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek,  kat karşılığı inşaat ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşaat yapmak,  4) Şirket amaç ve konusuna uygun olarak, hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların, sitelerin, dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılması sağlanması, gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerekli hizmetlerin oluşturulması, gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı, bakımı, faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler teknik spesifikasyonlar çerçevesinde dâhili düzenlemeler dekorasyon onarım ve değişikliklere uyulması gereken zorunlu ilkeleri belirten dâhili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerini kiralanması, her türlü yönetim hizmetlerin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine, yüklenen görevlerini yerine getirilmesi işlerini yapmak. 5) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 6) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 7) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, 8) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 9) Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 10) Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak 11) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak. 12) Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila duvar kağıdı, halıfleks asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak 13) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 14) Durum (hâlihazır), kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı 15) Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengelem, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 16) İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimin yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak, 17) Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü nalburiye işleri yapmak. 18) Her türlü emlak her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arazi, gibi gayrimenkulleri almak, satmak, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerNar Toplu Konut İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Sahrayıcedit Mah.Atatürk Cad. 36/2-4 Kadıköy