Ned Üretim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ned Üretim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Ned Üretim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Necati Yıldırım, Ertuğrul Aktaş, Dinçer Aktaş, Abdullah Aktaş ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 26 Ekim'de Esenyurt, Piri Reis Mahallesi, 1993 Sokak'ta kuruldu.Ned Üretim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Necati Yıldırım, Ertuğrul Aktaş, Dinçer Aktaş, Abdullah Aktaş ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 26 Ekim'de Esenyurt, Piri Reis Mahallesi, 1993 Sokak'ta kuruldu. 


Ned Üretim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, inşaat ve taşıt boyaları izolasyon, tesisat, montaj, hafriyat, nakliye işleri ve kum çakıl ocağı işletmeciliği ile her nevi müteahhitlik işlerini üstlenmek ve bu fasıldan olmak üzere inşaat ve tesisat projeleri hazırlamak, mühendislik ve mimarlık hizmetleri yapmak, resmi, yarı resmi ve özel ihalelere katılmak, taahhüt etmek, toplu ve münferit konut, işyeri, iş hanı, fabrika, hastane, komple sanayi tesisi ve sosyal tesisler inşa etmek ve bunları organize etmek, satmak, özel ve tüzel kişilere ait proje, inşaat ve taahhüt işlerini üstlenmek. 2. Atın ve altından mamul ziynet eşyalarının alım ve satımı, kıymetli maden ve taşlardan mamul ziynet eşyalarının alım ve satımı, gümüş ve gümüşten mamul ziynet eşyalarının alım ve satımını yapmak. 3. Gıda ve diğer tüketim maddeleri otomatı alımı satımı kiraya verilmesi işletmesinin yapılması 4. Ev tekstil eşyaları alım satımını, her türlü mobilya alım satımını, ev tekstili ve mobilya eşyaları üretimini, ithalat ve ihracatını yapmak 5. Konusuyla ilgili her türlü yapı malzemeleri ile demir-çelik, her türlü taş, çimento, kum, çakıl, kereste, izolasyon ve yalıtım malzemeleri, tuğla ve emsali kaba inşaat malzemesi, inşaat, hırdavat, nalburiye, tabii ve suni mermer alımı ve satımı ve inşaat sektöründe kullanılan her türlü makine, teçhizat, malzeme ve bunlara ait yedek parçaların ithalat, ihracat ve ticaretini yapmak 6. Tarımsal üretim yapmak, organik tarım ürünleri üretmek, satmak, ithalat ve ihracat yapmak, kuru ve yaş meyvelerin, etlerin üretilmesi işlenmesi paketlenmesini ve satışını yapmak 7. Bilet ve seyahat acenteliği yapmak, turizm organizasyonu yapmak 8. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü büyük ve küçük yapılar, her türlü tesisat işleri, her türlü okul, hastane, havameydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol sınai, yapı ve fabrika inşaat işlerini projelendirmek, taahhüt etmek, yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üstlenmek müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak, emlak alım satımı yapmak, emlak komisyonculuğu ve danışmanlığı yapmak 9. Madencilik, madeni eşya üretim ve pazarlama yapmak, makine ve teçhizat alım satımını yapmak 10. Tarım alet ve makineleri, sera malzemelerinin, elektronik eşyalar, bilgisayar, iletişim araç ve gereçlerinin, kimya sanayi ürünleri ve temizlik malzemelerinin, orman sanayi ürünlerinin, her türlü gübre ve tohumların, mücevheratlar ve ziynetli madenlerin, optik eşyalar, saatler ve camdan mamul eşyaların, her türlü ıtriyat ve güzellik malzemelerinin, her türlü oyuncak, kitap, kırtasiye ve büro malzemelerinin vesaire şirket faaliyetlerine giren konulardaki ürünlerin ithalatını ve ihracatını yapmak, toptan ve perakende alım ve satımını yapmak. 11. Reklam tasarımı, çekimi, yapımı, çoğaltılması, alım-satımı ve kiraya verilmesi 12. Bilgisayarlar, ses kayıt ve çalışma ile benzeri hassas elektronik aletlerin ithalini, ihracını ve dahili ticaretini yapmak 13. Giyim sanayi ile ilgili her türlü malzemeyi almak-satmak, ithalatını ve ihracatını yapmak 14. Turizm, taşımacılık, içkisiz restoran, cafe, pastane, fırın ve burada sınıflandırılmamış mamul ve yarı mamul ürünlerin satımı ile alakalı dükkanların açılması ve işletmesini yapmak 15. Organizasyon (Turizm, promosyon, reklam,) yapmak 16. Servis işletmeciliği personel, okul (Şehir içi  şehirlerarası ), otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet vb. araçlarda nakliye ticareti yapmak 17. Gıda ile ilgili market açmak, toptan gıda maddeleri alım satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak 18. Tüm hayvancılıkla ilgili faaliyetleri yapmak 19. Dayanıklı tüketim malları, her türlü ev ve büro eşyaları, emitasyon takı, süs eşyaları, bilgisayar ve parçaları, CD, VCD, DVD kaset çalar almak satmak ve bununla ilgili firmalarla ortak olmak, ortak almak, ithalat ve ihracatını yapmak Şirket amacını geliştirmek için; a. Konu ile ilgili sınai ve ticari teşebbüslere katılabilir, şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, herhangi bir şirketi bünyesine alabilir, kendisi başka bir şirketin bünyesine katılabilir, merı mevzuat hükümleri dahilinde yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurabilir, onların lisans, ihtira beraatı, imtiyaz hakkı, marka, patent, know-how gibi haklarını alabilir, satabilir, kiralaya bilir ve kiraya verebilir.


Ned Üretim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Piri Reis Mahallesi, 1993 Sokak Papatya Residence 23/ 255