Niğde Sazlıca'daki tarım arazileri satıldı!

Niğde Sazlıca'daki tarım arazileri satıldı!Niğde’nin en güzel kasabalarından biri olan Sazlıca Kasabasında, tarım yapılan tarlaların bir şekilde tarım arazisinden çıkarılarak parsellendiği ve arsa olarak satıldığı iddia edildi.


Son zamanlarda gerek Niğdeli vatandaşların gerekse Çukurova illerinden yaylacı ve yazlıkçıların büyük talep gösterdiği Sazlıca kasabasında, arsalara taleplerin artmasının ardından tarım arazilerinin arsaya dönüştürüldüğü ve bu arsalarında yüksek bedeller karşılığında satıldığı iddia edildi. Ayrıca Sazlıca kasabasında, tarım arazilerinin arsa vasfına çevrilmesi için Belediye tarafından kişiye özel imar tadilatı yapıldığı diğer iddialar arasında.


TARIM ARAZİLERİ YOK EDİLİYOR İDDİASI


Kasaba sakinlerinden Şenol Koç, belediyenin yapmış olduğu imar tadilatları ile tarım arazilerinin yok edildiğini iddia ederek” “Kasabamızın arazisi tarıma oldukça elverişli bir yapıya sahip, belediyemiz tarafından tarıma oldukça elverişli olan tarlalar imar tadilatları ile imara açılıyor ve arsa vasfı kazandırıyor. Kasabamızın bazı bölgeleri tarıma elverişli değil, imarların bu elverişsiz arazilere açılması yerine tarım arazilerine açılmasına anlam veremiyoruz. Bazı bahçeleri alan insanlar bilerek ağaçları kurutuyor, sonra burası tarım arazisi vasfını kaybetti diyerek imar tadilatı talep ediyor. Belediyemiz de meclis kararıyla buraları imara açıyor ve bazı kişilere özel imar tadilatlarıyla kazanç sağlamasına yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.


TARIM ARAZİLERİ ARSA’YA ÇEVRİLİP SATILIYOR


Sazlıca Kasabası sakinlerinden Şenol Koç, kasabada kişiye özel imar tadilatları yapıldığını iddia ederek, konuyu yetkili mercilere şikayet olarak ilettiğini belirtti. Şenol Koç konu hakkında; “Kasabamızda yapılan bu imar tadilatlarını ve tarım arazilerinin arsa vasfına dönüştürülmesi konularıyla ilgili şikayetlerimi BİMER başta olmak üzere gerekli mercilere ilettim. Sazlıca Ağaşı Mahallede bulunan eski parsel numaraları ile 1224, 1225, 1226, 1227 ve 1228 olan parsel numaralı tarım arazileri arsa vasfına dönüştürülerek parsellenmiştir. Yine hali hazırda Sazlıca Yukarı Mahalle 168 Ada 5 parsel ve 168 ada 6 parsel numaralı tarım arazisi vasfında bulunan yerler imara açılarak arsa vasfı kazandırılmıştır.


Yine Eski imar planında resmi kurum, Pazar yeri ve park olarak belirlenen yerler daha sonra imar tadilatı ile arsa yapılmıştır. Buna Sazlıca Yeni Mahallede 194 ada ve 75 parseli bir örnek olarak verebilirim buralar şuanda arsa olarak görünmektedir.


Eski imar planında cami ve dini tesis alanı olarak belirlenen alan arazi sahibi ancak kasabamız sakinlerinden olmayan kişilerden alındıktan sonra, tadilat ile komple arsa yapıldı. Sazlıca Yeni Mahallede burada oluşturulan arsalardan birine örnek olarak 239 Ada 43 parsel numaralı arsayı gösterebilirim” dedi.


Belediyenin yapmış olduğu bu imar tadilatlarından rahatsız olduklarını belirten Şenol Koç, belediyenin kişiye özel imar tadilatı yaptığını iddia etti. Koç, ayrıca burada arsa alım satım yapan bazı kişiler tarafından konunun üzerine gitmemesi için tehdit edildiğini iddia eterek, kişiler hakkında Jandarma ve Savcılığa şikayette bulunarak ifade verdiğini söyledi.


İHALESİZ ARSA SATIŞI YAPILDIĞI İDDİASI


Sazlıca Kasabası’nda arsa satışları ile ilgili başka bir iddia ise, Sazlıca Yeni Mahallede oluşturulan arsaların Belediye tarafından ihale yapılmadan, Fettuhlahçı terör örgütüne yakın isimlere satıldığı ve bu arsaları alan birçok kişinin de FETÖ operasyonlarında gözaltına alındığı iddia edildi.


KİŞİYE ÖZEL İMAR TADİLATI MI YAPILIYOR!


Sazlıca Kasabası sakinlerinden Mehmet Koç ise, Sazlıca’da bir tarla aldığını ve tapuyu devir almadan önce belediyeye giderek buranın durumunu soruduğunu belirterek, “Sazlıca kasabasında almış olduğum tarla için belediyeye giderek buranın durumu hakkında bilgi almak istedim. Belediyeden bana buranın cami ve yeşil alan olarak göründüğünü ve tarlanın büyük bir kısmının cami ve yeşil alan olarak ayrıldığı söylendi. Bende bunun üzerine bu tarladaki cami alanı ve yeşil alanın imar tadilatı ile kaldırılmasını talep ettim. Belediyeden bunun mümkün olmadığı cevabını alınca da tarlayı almaktan vazgeçtim. Ama benim tarla olarak almak istediğim 239 Ada 43 parselin, daha sonra imar tadilatı yapıldığını, 198 Ada 21 Parsel numarası olarak cami ve yeşil alanın kaldırıldığını ve arsa vasfına dönüştürüldüğünü öğrendim. Ayrıca söz konusu arazinin de belediye başkanına yakın biri tarafından satın alındığını öğrendim. Benim imar tadilatı talebimi olumsuz karşılayan belediye, başka birinin talebini olumlu karşılamış ve yaptığı imar tadilatıyla söz konusu araziyi arsa vasfına çevirmiştir. Burada kişiye özel imar tadilatı mı yapılıyor sorusu ister istemez bizlerin aklına geliyor. Kasabamızda buna benzer onlarca örnek ve bu arsaları arazileri alanlar hemen hemen hep aynı kişiler” dedi.


403 SAYILI TOPRAK KORUMA KANUNUNA UYUYOR MU?


Sazlıca Sakinlerinden Mehmet ve Şenol Koç, Sazlıca’da yapılan bu imar tadilatları uygulamalarının 403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanuna uyup uymadığını merak etiklerini bu konuda Sazlıca Belediyesi’nden açıklama beklediklerini ifade ettiler.


TARLA SATIŞLARINI DURDURAN İŞTE O KANUN


403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değiştirilmiştir. 


5403 sayılı Kanunun 6537 sayılı Kanun ile değişikliği getirilen yeni sistemde; tarım arazilerinin sınıflandırılması konusunda önemli bir değişikliğe gidilmektedir. Yeni sistem ile tarım arazileri, ile "Asgari tarımsal arazi büyüklüğü"


Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü" biçiminde iki yeni kavram ile tanımlanarak sınıflandırılmakta olup, devir, ifraz ve bölünmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.


Bu kapsamda; devir talebinde bulunulan tapu sicilindeki cinsi tarımsal nitelik taşıyan


1) İlk olarak; taşınmazın imar planı kapsamında olduğunun taraflarca beyan edilmesi durumunda ilgili belediye/valiliklerden talep konusu parselin planı olup olmadığı, planı varsa kullanım amacının soru konusu edilerek alınacak cevabi yazıda, imar planı (nazım, mevzii, uygulama imar planı vb.) bulunduğu ve planda tarımsal alana tahsis edilmeyen alanlardan olduğunun anlaşılması halinde ilgi (a) Genelgeye göre işlem yapılması gerekmektedir.


2) Devir işlemleri:

a) Satış, bağış, trampa, ökba vb. mülkiyeti aktarıcı nitelikteki (cebri satış ve mahkeme kararları hariç) işlem taleplerinde ve satış vaadi veya bağışlama vaadi sözleşmelerinin şerhi taşınmazın imar planı kapsamı dışında kaldığı veya imar planında tarımsal niteliği taleplerinde; korunacak alanda yer aldığının tespiti halinde, tarla/bağ/bahçe/zeytinlik vb. tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazların müstakilen veya hisseli olarak devrine yönelik il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne 5403 sayılı Kanun kapsamında işlemin karşılanıp karşılanmayacağının soru konusu edilerek, alınacak cevabi yazıya göre işlemlere yön verilmesi gerekmektedir Ancak, devir talebinde bulunan taşınmaz malikinin ilçe bazında tarımsal niteliğe haiz

b)hisseli veya müstakil tek taşınmazının bulunması ve bu taşınmazın iktisabının intikalden oluşmaması kaydıyla tekrar hisselendirilmeden aynen devri, ilgili kuruma soru konusu edilmeksizin mümkündür. Niğde Anadolu Haber Gazetesi