Nihat Zeybekci: Bazı yatırımlar öncelikli olacak!

Nihat Zeybekci: Bazı yatırımlar öncelikli olacak!Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bazı yatırım konularının "öncelikli yatırımlar" kapsamına alındığını, böylece söz konusu yatırımların yerine bakılmaksızın 5. bölgede geçerli bölgesel desteklerden yararlandırılmasının sağlandığını bildirdi...Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Mevzuat değişikliği ile bazı yatırım konuları 'öncelikli yatırımlar' kapsamına alınmıştır. Böylelikle söz konusu yatırımların yatırım yerine bakılmaksızın 5. Bölgede geçerli olan bölgesel desteklerden yararlandırılması sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.


Avantajlı teşviğin süresi uzatıldı

 

Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, yeni teşvik sisteminin uygulanmasına yönelik mevzuatın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, özel sektör temsilcilerinin görüş ve talepleri ile uygulamada yaşanan aksaklıkların değerlendirildiğini ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri hayata geçirmek üzere 3 mevzuat değişikliği yapıldığını belirtti. 


Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren son mevzuat düzenlemesi ile Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği açısından görece yüksek oran ve sürelerden yararlanabilmek için aranan yatırıma başlama ile ilgili sürenin, bu yılın sonuna kadar uzatıldığını ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti: 


"Böylelikle özellikle az gelişmiş bölgelerde yeni yatırım yapmak isteyen ancak organize sanayi bölgelerinde yer bulunamaması ve tahsis sürelerinin uzaması gibi sorunlardan dolayı fiilen yatırımlarına başlayamamış olan yatırımcıların mağduriyeti de giderilmiş olacaktır. 


Ayrıca mevzuat değişikliği ile bazı yatırım konuları 'öncelikli yatırımlar' kapsamına alınmıştır. Böylelikle söz konusu yatırımların yatırım yerine bakılmaksızın 5. bölgede geçerli olan bölgesel desteklerden yararlandırılması sağlanmıştır." 


Zeybekci, bazı yatırım konularının "öncelikli yatırımlar" kapsamına alındığı belirterek, şöyle devam etti: 


"Yeni düzenleme ile öncelikli yatırımlar kapsamına alınan yatırım konuları, ülkemizin sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerinin değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını teminen bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki termal turizm konaklama yatırımları, kadın istihdamının artırılmasına ve kadınların işgücü piyasasına katılımının özendirilmesine yönelik olarak hazırlanan istihdam paketi ile uyumlu politikaların uygulamaya konulmasını teminen kreş yatırımları, enerji verimliliği potansiyelinin en üst seviyede ekonomimize kazandırılmasını teminen, mevcut imalat sanayi tesislerinde enerji verimliliği ve enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar ile mevcut bir tesiste gerçekleştirilen işlemler sonucu ortaya çıkan atık ısıdan yararlanarak elektrik üreten yatırımlar ile artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesini teminen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları olarak belirlendi. Kamu özel sektör diyaloğunun artarak devam edeceğine inanıyor, yapılan bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum." AA