Nili İstanbul İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Nili İstanbul İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

Nili İstanbul İnşaat Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Ahmad Masoud Samandary, Mohammad Saeed Fakırzada ve Mohammad Yama Shaghası ortaklığında kuruldu.


Nili İstanbul İnşaat Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta 200 bin TL sermaye bedeli ile Ahmad Masoud Samandary, Mohammad Saeed Fakırzada ve Mohammad Yama Shaghası ortaklığında kuruldu.

Nili İstanbul İnşaat Limited Şirketi konusu:
1.1. Her nevi İNŞAAT VE NALBURİYE MAZLEMELERİNİN alet, edevatının imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 1.2. Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, iş yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 1.3. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 1.4. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü insaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 1.5. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapmak ve teslim etmek. 1.6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 1.7. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 1.8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 1.9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 1.10. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve isletmek. 1.11. Islah- imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 1.12. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim islerinin yapımı. 2.1.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soguk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, is yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiginde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, sufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3.1.Her türlü emtianın, ticari ürünlerin ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak 3.2.Her türlü elektronik malzemeleri almak, satmak, bakım onarımını yapmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 3.3.Her türlü ticari maddelerinin elektronik ortamda dahil olmak üzere toptan ve perakende ticareti, almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak 4.1 Yabancı uyruklu vatandaslara ikamet izni, firma kurulusu, çalısma izni konularında danısmanlık hizmeti vermek. 4.2 Isletme ve diger idari danısmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, is süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danısmanlık) 5.1 Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 5.2 Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar 6.1.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç alım, satım ve kiralama hizmetleri verebilir. 7.1.Konusu ile ilgili her türlü yeminli tercümanlık işlerini yapmak, Yeminli Tercümanları istihdam etmek. Konusu ile ilgili her türlü sözlü danışmanlık hizmetlerinde bulunmak. Şirket tarafından yabancı dilde veya Türkçe yazılmış veya düzenlenmiş her türlü dergi, mecmua, bülten, broşür, makale, kitap, ansiklopedi ve matbuanın bütün dillere çeviri işlerinin yapılması, dağıtımının ve basımının yaptırılması. 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: B.Hayrettin Paşa Mah.N.Hikmet Bul.Newista Sit.A Bl.N:84a/238 Esenyurt