Noterler hafta sonu da açık!

Noterler hafta sonu da açık! Noterler hafta sonu da açık!

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 12 ilçede nöbetçi noter uygulaması başladı. İstanbul'da ise bugün 4 noter vatandaşların hizmeti için nöbet tutuyor.Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yapılan çalışmaların ardından 81 ilde noterlikler nöbetçi olarak hafta sonu da mesai yapmaya başladı. 

Türkiye genelinde cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi. Adalet Bakanlığı tarafından illerde uygulanan nöbetçi noterliğin kapsamının genişletilmesiyle aralarında turizm merkezlerinin de bulunduğu 12 ilçede noterler vatandaşa hizmet verecek. 

Hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa Yakası'nda olmak üzere İstanbul'da 4,  Ankara  ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet yapacak. Noterlerde vatandaşlar tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Nöbetçi noterlerde hangi işlemler yapılabilecek?

1- Evlenme sözleşmesi,
2- Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
3- Zilyetlik devri sözleşmesi
4- Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
5- Şirket sözleşmesi,
6- İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
7- Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
8- Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
9- Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
10- Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
11- Kira sözleşmesi,
12- Taahhütname,
13- Taksim ve ifraz sözleşmesi,
14- Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
15- Temlik,
16- Evlat edinme sözleşmesi,
17- Kefaletname,
18- Aile vakfı senedi,
19- Vakıf senedi,
20- Vasiyetname,
21- Tanıma senedi,
22- Muvafakatname,
23- Sulhname,
24- Yeddiemin senedi,
25- Rehin senedi,
26- Borç senedi,
27- Fesihname,
28- İbraname,
29- Beyanname,
30- Şahadetname,
31- Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,
32- Emanetleri saklama tutanağı,
33- İfade tutanağı,
34-Tespit tutanağı,
35-Vekaletname,
36- Defter onaylanması,
37- Çevirme,
38- Örnek çıkartma,
39- İmza sirküleri,
40- Protesto işleri,
41- İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
42- Tescil,

Hangi noterin nöbetçi olduğunu 'Türkiye Noterler Birliği'nin sitesinden sorgulayabilirsiniz. İşte bugün nöbet tutan İstanbul'daki 4 noterlik...

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor!

Nöbetçi noterlerden yoğun mesai!