Now Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!

 Now Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!Now Gayrimenkul Anonim Şirketi bugün Şişli'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Ali Başyazıcıoğlu ve Şükrü Tamer Başyazıcı ortaklığıyla kuruldu. 


Now Gayrimenkul Anonim Şirketi bugün Şişli'de 250 bin TL sermaye bedeli ile Ali Başyazıcıoğlu ve Şükrü Tamer Başyazıcı ortaklığıyla kuruldu. 

Now Gayrimenkul Anonim Şirketi konusu: 1- Faaliyet konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkullersatın almak, kiralamak, kiraya vermek, arsalar almak ve bu arsalar üzerinde bina inşa ettirmek daireleri satmak ve bu gayrimenkullar üzerindeki her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek. Konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul, gayri maddi haklariktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek tesis etmek, kefalet vermek. Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufu işlemleri yapmak, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflar da bulunmak. Şirket adına her türlü gayrimenkul alımı, satımı ayrıca Tapu Dairelerinde yapılacak bilumum ipotek, fekk, ifraz, ferağ, tevhid, ferdileştirme, terk, bedelli veya bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyet tesisi, bağış, hibe, takas(trampa)ivazlı veya ivazsız bağış, arsamızla ilgili olarak her türlü imar uygulaması ve sair yukarıda isimleri zikredilemeyen bütün muameleleri yapmak...ve anasözleşmesindeyazılı olan diğer işler.

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sok. No:2/115 Şişli