Nun Teknik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nun Teknik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nun Teknik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Ataşehir'de Yaşar Köybaşı, Zafer Özcan ve Harun Ay imzasıyla kuruldu.Nun Teknik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Ataşehir'de Yaşar Köybaşı, Zafer Özcan ve Harun Ay imzasıyla kuruldu. 


Nun Teknik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; -Şirket, kendi hesabına arsa ve araziler almak, gerek kendi arsaları üzerinde gerekse üçüncü kişilere ait arsalara malikleri ile anlaşarak kat karşılığı binalar, konutlar, işyerleri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak. -Şirket, Yurt içinde ve yurt dışında her türlü özel ve resmi kuruluşlara inşaat sektörüne ilişkin olarak toplu konut, fabrika, sanayi siteleri, turistik tesisler, hava limanları, yol, köprü ve baraj inşaatlarını yapmak, sanayi ve ticaret sektörüne ait her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, kiraya vermek, yapım ve taahhütlerinde bulunmak, satmak ve devretmek, -Şirket, konusu ile ilgili olarak her türlü inşaat işlemi için gerekli resmi kurumlarda gerek kendi arsalarına, gerek kat karşılığı olarak anlaştığı inşaatlara ait arsalara ve yapmış olduğu daire, işyerlerine veya her türlü inşaat işine ait iskan, kat irtifakı, cins tashihi, kat mülkiyeti, tevhit işlemi gibi her türlü gerekli resmi işlemleri yapmak, yaptırmak. -Şirket, İnşaat müteahhitlik, iç ve dış mimarlık, peyzaj mimarisi, çevre tasarımı, çevre düzenlemesi ve dekorasyon konularında tasarlama proje uygulama ve taahhüt ve kontrolörlük faaliyetlerinde bulunmak, her türlü inşaat ve dekorasyon malzemelerinin imalat, ithalat, ihracat, ticaretini yapmak, yaptırmak veya aracı olmak, -Konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; -Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi; -Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak. Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak,  -Şirket konusu içinde ve konusu dışında her türlü mamülü ve ticari malı almak, satmak, ithalat, ihracat, pazarlamasını yapmak ve yaptırmak, her türlü gıda, gıda takviyesi, kozmetik, kırtasiye, tekstil, inşaat, zücaciye, makine, elektronik, elektrik, bilgisayar, mobilya, metal, banyo aksesuarı, mutfak ürünleri, almak, satmak, imalatı, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak, yaptırmak, -Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak mevcut ticari işletmelere iştirak etmek,  -Şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş şirketlere iştirak etmek, -Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat teçhizat, vasıta, arsa, arazi ve bina satın almak, satmak veya başkalarından kiralamak, kiraya  vermek. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açmak, -Şirket konuları ile ilgili faaliyetleri için faydalı know-how izin, ruhsatname, ihtira beratları, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi hakları istihsal ve iktisap etmek veya üçüncü şahıslara kısmen yada tamamen kiralamak, devir etmek, başkalarına ait olanların devrini almak, -Şirket kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek ve bunlar için her türlü tasarruflarda bulunmak, -Şirket konusu ile ilgili resmi ve özel kuruluşların açacağı her türlü ihalelere gerekli şartları yerine getirerek girmek, -Şirket öz kaynaklarını bankalarda, aracı kurumlarda, menkul kıymet borsalarında veya menkul kıymetlerde, aracılık yapmamak kaydıyla değerlendirmek,Nun Teknik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; Barbaros Mh.A.Zambak Sk.Uphill Court Sit.1b Apt.3a/63 Ataşehir