Nurol GYO 2019 yılı için PwC Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Nurol GYO 2019 yılı için PwC Bağımsız Denetim ile anlaştı! Nurol GYO 2019 yılı için PwC Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 yılı çin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi bağımsız denetim kuruluşu olarak seçti....Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim kuruluşunun tescili hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi bağımsız denetim kuruluşu olarak seçti. Bu karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Haziran 2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildi. 

Nurol GYO'nun KAP açıklaması: 
30.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiş olup, bu karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.06.2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.