05 / 02 / 2023

Nurol GYO'dan 15.2 milyon TL'lik sermaye artırımı!

Nurol GYO'dan 15.2 milyon TL'lik sermaye artırımı!

Nurol GYO'nun sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15 milyon 200 bin TL olarak belirlenmesi suretiyle hazırlanan ihraç belgesi SPK'ya iletildi.Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere, tahsisli sermaye artırımı başvurusu, tahsisli  sermaye  artırımının  Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde tespit edilen baz fiyata yüzde 10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına karar verildi. Bu çerçevede, sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15 milyon 200 bin TL (İhraç edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenmesi suretiyle alınan Yönetim Kurulu kararı ve hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na iletildi. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi 25 Şubat 2021 tarihinde şirkete tebliğ edildi. 

Nurol GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere, tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, tahsisli  sermaye  artırımının  Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ("TSP Prosedürü") çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15.200.000-TL (İhraç edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenmesi suretiyle alınan Yönetim Kurulu kararı ve hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi 25/02/2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Dosya için tıklayın
Geri Dön