Nurol GYO sermaye artırımı

Nurol GYO sermaye artırımı

Nurol GYO'nun tahsisli sermaye artırım süreci tamamlandı. Bu kapsamda ihraç edilen 15 milyon 200 bin TL nominal değerdeki paylar, 12,50-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye satıldı.

Nurol GYO'dan 15.2 milyon TL'lik sermaye artırımı!

Nurol GYO'nun sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15 milyon 200 bin TL olarak belirlenmesi suretiyle hazırlanan ihraç belgesi SPK'ya iletildi.

Nurol GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı!

Nurol GYO'nun tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak aldığı 2021/3 sayılı karar çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvuru yapıldı.

Nurol GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu!

Nurol GYO, sermaye artırımına ilişkin olarak almış olduğu 2021/3 sayılı karar çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurdu.

Nurol GYO'nun çıkarılmış sermayesi 310.2 milyon TL'ye artırıldı!

Nurol GYO 295 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış tutarı 190 milyon TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 15 milyon 200 bin TL artırılarak 310 milyon 200 bin TL'ye çıkarılmasına karar verildi. 

Nurol GYO'dan Nurol Holding'e 190 milyon TL'lik sermaye avansı ödemesi!

Nurol GYO, Nurol Holding'in hesaplarına sermaye avansı olarak 190 milyon TL gönderdi. Bu tutar ile şirkete yapılan nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecek.

Nurol GYO'nun fon kullanım raporuna yönetimden onay!

Nurol GYO'nun sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edildi.

Nurol GYO 295 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesini artıracak!

Nurol GYO'nun 400 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, toplam 295 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verdi.

Nurol GYO sermayesini 360 milyon TL'ye çıkardı!

Nurol GYO'nun ihraç edilen 90 milyon TL nominal değerdeki payları 360 milyon TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile  Nurol Holding A.Ş.'ye satıldı.

Nurol GYO'nun 90 milyon TL'lik sermaye artırımına SPK'dan onay!

Nurol GYO'nun yönetim kurulunun almış olduğu 27 Şubat 2020 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin karar çerçevesinde, 90 milyon TL'lik düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için 18 Aralık 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru onaylandı..

Nurol GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu!

Nurol GYO, kayıtlı sermayesi artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Nurol GYO'nun sermayesi 360 milyon TL'ye çıktı!

Nurol GYO, 400 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 205 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam satış tutarını 360 milyon TL'ye çıkardı. 

Nurol GYO'dan tahsisli sermaye artırımı SPK başvurusu açıklaması!

Nurol GYO'nun yönetim kurulunun almış olduğu 18 Aralık 2019 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için 27 Aralık 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapıldı...

Nurol GYO sermayesini 360 milyon TL'ye çıkaracak!

Nurol GYO, 400 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, toplam 205 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 360 milyon TL olacak şekilde artırılmasına karar verdi. 

Nurol GYO Fon Kullanım Raporu 2019!

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporu yayınladı...

Nurol GYO Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi tadil edildi!

Nurol GYO'nun tamamlanan tahsisli sermaye artırım süreci sonucunda oluşan yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metni onaylandı.

Nurol GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Nurol GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, 2020 yıl sonu yasal kayıtlarında (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlar) net dağıtılabilir dönem karı bulunmuyor.

Nurol GYO Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi tadil edilecek!

Nurol GYO'nun yeni sermaye yapısı çerçevesinde Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin ekli tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvuru yapıldı. 

Nurol GYO, Nurol Holding'e 190 milyon TL'lik pay sattı!

Nurol GYO'nun tahsisli sermaye artırım süreci tamamlandı. Bu kapsamda ihraç edilen 15 milyon 200 bin TL nominal değerdeki paylar, 12,50-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye satıldı.

Nurol GYO'dan 15.2 milyon TL'lik sermaye artırımı!

Nurol GYO'nun sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü'ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15 milyon 200 bin TL olarak belirlenmesi suretiyle hazırlanan ihraç belgesi SPK'ya iletildi.

Nurol GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvuru yaptı!

Nurol GYO'nun tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak aldığı 2021/3 sayılı karar çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvuru yapıldı.

Nurol GYO sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu!

Nurol GYO, sermaye artırımına ilişkin olarak almış olduğu 2021/3 sayılı karar çerçevesinde hazırlanmış ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurdu.

Nurol GYO pay satış fiyatı için Borsa'ya başvurdu!

Nurol GYO, TSP Prosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Borsa'ya başvuruda bulundu. 

Nurol GYO'dan 190 milyon TL'lik pay satışı! 

Nurol GYO'nun toplam satış tutarı 190 milyon TL olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verildi. 

Nurol GYO'dan Nurol Holding'e 190 milyon TL'lik sermaye avansı ödemesi!

Nurol GYO, Nurol Holding'in hesaplarına sermaye avansı olarak 190 milyon TL gönderdi. Bu tutar ile şirkete yapılan nakit ödemelerden kaynaklanan muaccel borçları, bu borçlar için hesaplanmış faiz tutarları ve banka kredi faizlerinin ödemeleri gerçekleştirilecek.

Nurol GYO'nun fon kullanım raporuna yönetimden onay!

Nurol GYO'nun sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edildi.

Nurol GYO tahsisli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu!

Nurol GYO Yönetim Kurulu, tahsisli sermaye artırımına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurdu.

Nurol GYO 295 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesini artıracak!

Nurol GYO'nun 400 milyon TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, toplam 295 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verdi.

Nurol GYO sermaye artırımı Haberi

Nurol GYO sermaye artırımı

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tahsisli sermaye artırımının tamamlanması ve esas sözleşme değişikliği hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO'nun tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, ihraç edilen 15 milyon 200 bin TL nominal değerdeki paylar, 12,50-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 2 Mart 2021 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ye satılmış olup, bedeli 28 Aralık 2020 tarihli özel durum açıklaması ile şirkete gönderildiği kamuya ilan edilen sermaye avansından mahsup edildi.

Nurol GYO Yönetim Kurulu 2021/5 sayılı kararında, sermaye artırımı işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine...