Nurol GYO'nun fon kullanım raporuna yönetimden onay!

Nurol GYO'nun fon kullanım raporuna yönetimden onay!

Nurol GYO'nun sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edildi.


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin yönetim kurulu raporu hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO Yönetim Kurulu'nun 14 Aralık 2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edildi. 

Nurol GYO'nun KAP açıklaması:
Yönetim Kurulumuz 14/12/2020 tarihli kararı ile gerçekleştirilmesine karar verilen tahsisli sermaye artırımı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca hazırlan ekli rapor Yönetim Kurulumuzun 15/12/2020 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Fon kullanım raporu için tıklayın