Nurol GYO, Nurol Holding'e 190 milyon TL'lik pay sattı!

Nurol GYO, Nurol Holding'e 190 milyon TL'lik pay sattı!

Nurol GYO'nun tahsisli sermaye artırım süreci tamamlandı. Bu kapsamda ihraç edilen 15 milyon 200 bin TL nominal değerdeki paylar, 12,50-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.'ye satıldı.


Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tahsisli sermaye artırımının tamamlanması ve esas sözleşme değişikliği hakkında açıklama yaptı.

Nurol GYO'nun tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, ihraç edilen 15 milyon 200 bin TL nominal değerdeki paylar, 12,50-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 190 milyon TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 2 Mart 2021 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ye satılmış olup, bedeli 28 Aralık 2020 tarihli özel durum açıklaması ile şirkete gönderildiği kamuya ilan edilen sermaye avansından mahsup edildi.

Nurol GYO Yönetim Kurulu 2021/5 sayılı kararında, sermaye artırımı işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar verdi.

Nurol GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, ihraç edilen 15.200.000-TL nominal değerdeki paylar, 12,50-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 190.000.000-TL olacak şekilde tahsisli satış yöntemi ile 02/03/2021 tarihinde Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Nurol Holding A.Ş.'ne satılmış olup, bedeli 28/12/2020 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimize gönderildiği kamuya ilan edilen sermaye avansından mahsup edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03/03/2021 tarih ve 2021/5 sayılı kararında, sermaye artırımı işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için SPK'ya başvurulmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun söz konusu kararı çerçevesinde gerekli süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dosya için tıklayın