Nuse Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Nuse Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Nuse Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Seyfi Açıkalın tarafından 30 bin TL'lik sermaye bedeli ile 15 Ekim'de Maltepe, Küçükyalı Mahallesi, Buğra Sokak'ta kuruldu.


Nuse Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Seyfi Açıkalın tarafından 30 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de kuruldu. 


Nuse Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a- Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projeleri için mali, teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma yönelik bina projelerinin organize edilmesi) (yapı kooperatifleri hariç) b- Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) c- Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri d- Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri e- İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) f- Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.) g- Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.) h-Yurtiçinde ve yurt dışında inşaat halinde veya inşaatı bitmiş her türlü yapıların iç ve dış cephelerinin alüminyum kompeze, ahşap, yarı ahşap, metal, cam, pvc,taş ve çeşitli malzemelerle kaplama işleri yapmak, ı- Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü yapıların iç ve dış şekillerini sıfırdan ve/veya yeniden tasarlamak, restore etmek, j- Alüminyumi pvc, cam ve ahşaptan kapı, pencere, ofis bölmeleri, taşınabilir ve taşınamaz ofis mobilyaları, otomatik kapı, pencere ve raylı sistemler, her türlü zemin, tavan ve duvar kaplamaları, perde sistemleri, aydınlatma sistemleri, dekoratif aksesuar yapmak ve satmak, k- Her türlü mimarı plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan her türlü inşaat, iskan, yapı ruhsat ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak, tadilat, rövele restorasyon ve onarm yapmak, l- Yurtiçinde ve yurt dışında almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya bu işlerle ilgili başka firmalarla ortaklıklar kurmak, ortaklık sözleşmeleri, iş sözleşmeleri imzalamak, jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılacağı işler ve lisanslı harita ve kadastro mühendislik işleri yapmak, herhangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak, her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tes,s,, deformasyon ölçmeleri, planktote, hidrpgrafik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, alt yapı, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj projeleri, aplikasyon ve ilgili işlemlerini yapmak, konusu ile ilgili danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri vermek m-Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, tasdik yapılması ve yaptırılması, yapılmış olan projelerin tadilat ve değişikliklerinin yapılması ve yaptırılması, n- Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu özel, kamu tüzel, gerçek ve tüzel kişilikler ile bunların yapacakları/yaptıracakları inşaat işleri, tüneller, liman, fabrika, yol, köprü, bentler, barajlar, lojmanlar, sosyal tesisler, konut ve işyeri amaçlı tesis ve binalar, okul, öğrenci yurtları, eğitim merkezleri ve bunların tamamlayıcı tesisleri ile ilgili her türlü inşaat işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak, projelerinin çizilmesi, onaylanması, tadilat ve değişikliklerinin yapılması ve yaptırılması o- Yurtiçinde ve yurt dışında kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, kentsel dönüşüm kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu özel ve tüzel kişiliklere, gerçek ve tüzel kişilere tadilat, montaj, peyzaj, çevre düzenlemesi, inşaat işleri yapmak, yaptırmak, ilgili konularda gerekli sözleşmeleri imzalamak p- Her türlü inşaat işleri ile ilgili yapılacak olan resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma, teklif verme, pazarlık usulü ve ihaleye çıkarılacak her türlü yapılar ile ilgili inşaat, tadilat, restorasyon işleri yapmak, r- Konusu ile ilgili her türlü ürünlerin ithalatı, ihracatı, üretimi, toptan ve dahili ticaretini yapmak, s- Konusu ile ilgili işlemleri yerine getirebilmek için yurt içi ve yurt dışında her çeşit kredi ve finans sözleşmeleri imzalamak ve krediler almak, finans kurum ve kuruluşları ile sözleşmeler imzalamak, t- Şirket konusu ile ilgili her türlü markaların ihtira beratlarını ve haklarını, ruhsatnamelerini, ticaret ünvanlarını ve brovelerin alınması, know-how faaliyetleri, alınması satılması ve kiraya verilmesi işlemlerini yapabilir. u- Şirket kanun yönetmelik ve ilgili hükümlere göre ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alarak gerçek .


 Nuse Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: :Maltepe, Küçükyalı Mahallesi, Buğra Sokak, Özlem Apartmanı, No:3/7.