ÖİB Kırıkkale'deki karayolları arsasını satıyor!

ÖİB Kırıkkale'deki karayolları arsasını satıyor!

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme kapsamında bulunan Kırıkkale Merkez Bağlarbaşı'nda bulunan Karayolları Bölge Şefliği'ne bağlı arsanın özelleştirme kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.TEBLİĞ


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih: 29/5/2015

Karar No:2015/52

Konu : Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11.02.2015 tarih, 847 sayılı yazısına istinaden,

1. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesinde yer alan 5479 ada, 13 numaralı parselde bulunan 1.038,00 m²’lik hissesinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,


2. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 07.04.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Kararı ile ¾ oranındaki hissesi özelleştirme kapsam ve programına alınan  İzmir  ili, Urla ilçesi, Zeytinalanı Mahallesinde yer alan 26 ada 1 parsel ve 27 ada 1 parselin Maliye Hazinesine ait ¼ oranındaki hisselerinin de özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,


3. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait  Ankara  ili, Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesinde yer alan 60867 ada 2, 3 ve 4 parsel numaralı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,


4. Söz konusu taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine,


5. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına,


6. Kurulumuzun 30.4.2009 tarih ve 2009/20 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü’ne ait 240 ada, 1 no.lu parselin Fenerbahçe Eğitim Kampının bulunduğu 8.500,00 m2’lik kısmı (yeni 1095 ada, 177 parsel) ile yine Kurulumuzun 12.09.2011 tarih ve 2011/81 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğü’ne ait Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Yazla Mahallesi, 239 ada, 11 ve 9 no.lu parsellerin 4046 sayılı Kanun’un 3/b maddesine istinaden özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statülerine iade edilmelerine,


7. Kurulumuzun 22.07.2013 tarih ve 2013/119 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verilen MİTAŞ Enerji ve Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş.’deki hissenin özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin 31.12.2014 olarak belirlenen sürenin 31.12.2016 tarihine kadar uzatılmasına,


8. Kurulumuzun 21.04.2010 tarih, 2010/24 sayılı ve 02.06.2008 tarih, 2008/36 sayılı Kararları ile satış yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen atıl durumdaki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin Kurulumuzun 30.11.2012 tarih ve 2012/177 sayılı Kararında 31.12.2014 olarak belirlenen sürenin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.