ÖİB Samsun Terme'deki gayrimenkulün satışını onayladı! 

ÖİB Samsun Terme'deki gayrimenkulün satışını onayladı! 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Terme Taşpınar'daki 33 bin 943,63 metrekare yüzölçümlü gayrimenkulün satışını onayladı..Samsun İli Terme İlçesi Taşpınar Mahallesi 113 ada 59 parseldeki 33 bin 943,63 metrekare yüzölçümlü taşınmazın "satış" yöntemi ve "Pazarlık usulü" uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu İhale Komisyonunca;

"Taşınmazın en yüksek teklifi veren Eti Girişim Yatırım A.Ş.ye ihale şartnamesi çerçevesinde 250 bin TL bedel ile satılmasına, Eti Girişim A.Ş.'nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, taşınmazın en yüksek ikinci teklifi veren Mete Aydın'a 246 bin TL bedel ile satılmasına, Mete Aydın'ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmemesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine" dair verilen nihai kararın onaylanmasına karar verildi.